• Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
logo-ioa
logo
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
45500
Ελλάδα

http://users.uoi.gr/eedip

 
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ