• Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
logo-ioa
logo
Νομολογία Εκτύπωση E-mail
Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων,χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ν3546 (ΦΕΚ 69Α'/20-3-2007)
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφόρησης
Ν.3328/2005 (ΦΕΚ80Α/1.4.2005)
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.
Ν.3391/2005 (ΦΕΚ240Α/13.9.2005)
Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260Α/17.10.2005)
Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ
Π.Δ117-118/2002 (ΦΕΚ 99Α/1.5.2002)
Εκπαίδευση των ατόμων μέ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.
Ν2817_2000 - (ΦΕΚ 78/14.3.2000)

 
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ