Σπουδές και Επαγγελματική Εξέλιξη

 • 1974 1978

  Επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις (σειρά επιτυχίας 19η) και σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, από την εισαγωγή στο Παν/μιο και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Πτυχίο από το Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεώτερων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) με το βαθμό «Λίαν Καλώς» (7 και 27/28).

 • 1978 1980

  Ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, εγγραφή στο τρίτο έτος και σπουδές στο Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πτυχίο από το Ιστορικό Τμήμα τον Ιούνιο του 1980 με το βαθμό «Λίαν Καλώς» (7 και 4/14).

 • 1986/2

  Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  (βαθμός «Ά ρ ι σ τ α», παμψηφεί).

 • 1992

  Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγήτριας του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι.

 • 1994

  Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκ. Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Ι.

 • 2006

  Εκλογή σε θέση Αναπλ. Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. (γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία»).

 • 2015

  Εκλογή σε θέση Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. (γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία»).

Επιστημονικό Έργο

 • Ph.D. 1985

  Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος.
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 • Μονογραφίες 1991

  Τα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο. Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής υπόδησης

 • Revised Ph.D. 2003

  Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος.
  Εκδ. Ιδρύματος Αγγελικής Χατζημιχάλη - Μεταίχμιο

 • Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων 2010

  Πρακτικά του Β΄Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας

Χρονολόγιο

 • 1962/3 1967/8

  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Πρότυπα της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (Z.Π.A.)

 • 1968/9 1973/4

  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Εξατάξιο Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων «Γεωργίου Σταύρου» στα Ιωάννινα. Βαθμός Απολυτηρίου 17 και 7/12.
  Συστηματικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας (1973, δίπλωμα Lower). Κατ΄ οίκον -και στο σχολείο- εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

 • 1974 1978

  Επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις (σειρά επιτυχίας 19η) και σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, από την εισαγωγή στο Παν/μιο και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  Πτυχίο από το Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεώτερων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) με το βαθμό «Λίαν Καλώς» (7 και 27/28).
  Συμμετοχή -έξω από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών- στα Σεμιναριακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης του γλύπτη Παύλου Π. Βρέλλη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • 1978 1980

  Ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, εγγραφή στο τρίτο έτος και σπουδές στο Ιστορικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Πτυχίο από το Ιστορικό Τμήμα τον Ιούνιο του 1980 με το βαθμό «Λίαν Καλώς» (7 και 4/14).

 • 1978 1981

  Άμισθη Βοηθός Επιστημονικής Έρευνας στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων (ως συνεργάτις και υπό την εποπτεία του καθηγητή της Λαογραφίας Μ.Γ.Μερακλή).

 • 1981

  Εκλογή σε θέση Επιστημονικής Συνεργάτιδος στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Π.Ι..

 • 1981 1985

  Συστηματική συμμετοχή στα Σεμινάρια Λαογραφίας του Καθηγητή Μ.Γ.Μερακλή.

 • 1982 1985

  Διδακτικό-φροντιστηριακό έργο στο πλαίσιο των μαθημάτων του καθηγητή Μ.Γ. Μερακλή (Θέμα: «Ενδυματολογία», μία ώρα εβδομαδιαίως.

  Συνεργασία με τους φοιτητές για τη συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού και επίβλεψη των εργασιών των φοιτητών.
  Οι εργασίες των φοιτητών έχουν κατατεθεί βιβλιοδετημένες στο Λ.Α.Π.Ι.-βλ. και Δημοσιεύματα).

 • 1986/2

  Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:
  «Η Ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της Ιστορικότητας και της Κοινωνιολογίας του Ενδύματος» (βαθμός «Ά ρ ι σ τ α», παμψηφεί).

 • 1986/3

  Ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με ομόφωνη απόφαση του Τμήματος).

 • 1987 1992

  Ένταξη και υπηρεσία σε θέση Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • 1988 1989

  Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Αγγλία (Loughborough College of Art and Design) με ετήσια εκπαιδευτική άδεια από το Π.Ι.

 • 1992

  Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγήτριας του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι.

 • 1994

  Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκ. Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Ι.

 • 2006

  Εκλογή σε θέση Αναπλ. Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. (γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία»).

 • 2015

  Εκλογή σε θέση Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. (γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία»).

Διδακτικό Έργο

 • Γνωστικό αντικείμενο // Προπτυχιακά

  στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας, στο Φ.Π.Ψ., στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, στο Π.Τ.Δ.Ε. και στο Τμήμα Νηπιαγωγών

  Αντικείμενα που διδάχθηκαν

  -«Ενδυματολογία», «Εισαγωγή στην Ενδυματολογία»
  -«Η έρευνα του ενδύματος: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διασωστικό έργο»
  -«Η διαχρονία της ελληνικής ενδυμασίας»
  -«Η ελληνική φορεσιά. Μορφολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση»
  -«Μορφολογικοί αντικατοπτρισμοί της δυτικοευρωπαϊκής αμφίεσης στις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές»
  -«Σταθμοί στην έρευνα της ελληνικής φορεσιάς»
  -«Ενδυματολογία Ι: Η ενδυμασία από την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα. Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία»
  -«Ενδυματολογία ΙΙ: Η ελληνική ενδυμασία. Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία»
  -«Ενδυματολογία ΙΙΙ: Θεωρητικές προσεγγίσεις της ένδυσης»
  -«Ενδυματολογικά Ζητήματα»
  -«Ζητήματα Ενδυματολογικής Λαογραφίας»
  -«Ιστορική εξέλιξη του κοστουμιού από την αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα. Το ερωτικό, κοινωνικό και αισθητικό υπόβαθρο του ενδύματος»


  Διδασκόμενα μαθήματα, 1997-98 κ.ε.
  -«Παραδοσιακή Λαϊκή Τέχνη: Τα έργα των χεριών»(ΛΑΟ 490) | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι | Πρόγραμμα/Εξεταστέα ύλη/Βιβλιογραφία
  -«Ενδυματολογία: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Ερευνητικό και διασωστικό έργο»(ΛΑΟ 470) | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι
  -«Το ευρωπαϊκό κοστούμι από το μεσαίωνα ώς τον εικοστό αιώνα (στην καθημερινή ζωή και την Τέχνη)»(ΛΑΟ 464) | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι
  -«Η ιστορική διαδρομή της ελληνικής ενδυμασίας. Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία»(ΛΑΟ 456) | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι | Πρόγραμμα και Βιβλιογραφία/Εξεταστέα ύλη | ecourse link

 • Γνωστικό αντικείμενο // Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Π.Μ.Σ. «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός»)

  Εαρινό εξάμηνο 2005

  -«Το Ένδυμα και ο Άνθρωπος»


  Διδασκόμενα μαθήματα, 2005-6 κ.ε.
  -«Θέματα Λαϊκής Τέχνης» | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι
  -«Η Μελέτη του Ενδύματος» | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ | Περίληψη/Μαθησιακοί στόχοι

 • Συνεργασία με τους προπτυχιακούς φοιτητές

  Καρπός της συνεργασίας με τους Προπτυχιακούς φοιτητές είναι 76 βιβλιοδετημένοι συλλογικοί τόμοι της περιόδου 1986-2009

  με πολυσέλιδες, χειρόγραφες (ή και δακτυλογραφημένες/ηλεκτρονικά επεξεργασμένες), εργασίες των φοιτητών μου, με πρωτογενές λαογραφικό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη κατατεθεί στο Λαογραφικό Αρχείο του Παν/μίου Ιωαννίνων (Λ.Α.Π.Ι.). *Εκκρεμεί η κατάθεση στο ΛΑΠΙ των εργασιών της περιόδου 2009-2014, των οποίων η συγκομιδή συνεχίζεται.
  Οι εργασίες με το πρωτογενές λαογραφικό υλικό του ΛΑΠΙ είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ερευνητών ύστερα από σχετική αίτησή τους στον Τομέα Λαογραφίας.
  Οι εργασίες παρουσιάζονται και προφορικά σε ανοιχτές Ημερίδες, με εικοσάλεπτη παρουσίαση-εξέταση, σχολιασμό και αξιολόγηση κάθε εργασίας, με προβολές slides/power point, συζήτηση, κ.λπ. (Βλ. και Επιστημονικό Έργο, όπου και παρουσίαση των εργασιών και περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού τους σε ανακοινώσεις σε συνέδρια και σε άλλα δημοσιεύματα).

 • Συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

  Εποπτεία εργασιών εξαμήνων και διπλωματικών εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός»

  Οι εργασίες των εξαμήνων παρουσιάζονται επίσης προφορικά σε ανοιχτές Ημερίδες, με εικοσάλεπτη παρουσίαση, εξέταση, σχολιασμό και αξιολόγηση κάθε εργασίας, με προβολές slides/power point, συζήτηση, κ.λπ.
  Οι εργασίες ταξινομούνται με σκοπό να κατατεθούν στο Αρχείο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ή στο ΛΑΠΙ), όταν αυτό επισήμως αποφασιστεί.

 • 1. Σταματίνα Κατωπόδη, «Η παραδοσιακή ενδυμασία στο Μεγανήσι Λευκάδας. (Λειτουργία-Επιβίωση-Εγκατάλειψη» (2010).
  2. Έρση Αγγελόπουλου, «Έργα των Χεριών. Παρελθόν και παρόν: Η ξυλοναυπηγική στα καρνάγια του Βούρκου Χαλκίδας (1938-2010)» (2011).
  3. Χρήστος Τσάμπας, «Το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας (ΚΕΠΑΒΙ) στα Ιωάννινα. Συμβολή στη μελέτη της γιαννιώτικης ασημουργίας στην αυγή του 21ου αιώνα» (2011).
  4. Πετρούλα Χατζητοφή, «Η λιθογλυπτική τέχνη στην κυπριακή κατοικία (τέλη 19ου αιώνα-αρχές 21ου αιώνα). Άνθρωποι και έργα» (2011).
  5. Δήμητρα Αναλυτή, «Ενδυματολογικά των Ρομά της Κεφαλονιάς (αρχές 21ου αιώνα). Λαογραφική-κοινωνιολογική εξέταση» (2011).
  6. Ματθαίος Σταμούλης, «Ο μαχαιροποιός μάστορας Παναγιώτης Ρηγάλος και τα μαχαίρια του στο χωριό Καραϊσκάκης Αιτωλοακαρνανίας (επιτόπια λαογραφική έρευνα)» (2011).
  7. Δήμητρα Χατζηιωαννίδου, «Κηροπλαστική και κηροπλάστες στα Γιάννενα (αρχές 21ου αιώνα). Επιτόπια λαογραφική έρευνα σε εργαστήρια της πόλης» (2011).
  8. Θεοδώρα Αθανασίου, «Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου στο Ζαγόρι της Ηπείρου (τέλη 20ού αι. – αρχές 21ου αι.). Άνθρωποι και Έργα. Πορεία και Προοπτικές» (2014).
  9. Σπυριδούλα Ζήκα, «Αστικές κατοικίες στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας»(2014)
  10. Αγλαϊα Κρίκη, «Ενδυματολογικά των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας. Από το Τας Τεπέ του Καβακλί στην Ανάβρα της Καρδίτσας. Λειτουργία-Επιβίωση-Αναβίωση-Μνήμη»(2014).
  11. Μαρία Μπάρκα, «Γκραφίτι και συνθήματα στους τοίχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2011). Συμβολή στην έρευνα της Ελληνικής Νεωτερικής Λαογραφίας»(2014).
  12. Ευαγγελία Γερογιάννη, ««Οι τοπικές ενδυμασίες της Εύβοιας. Παρελθόν και παρόν (Λειτουργία-Εγκατάλειψη-Μουσειακή παρουσία)»(2014).

 • 1. Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου, «Το ένδυμα στο δημοτικό τραγούδι».
  2. Ελένη Ζουπανιώτου, «Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960-2010)».
  3. Λευκοθέα Καλέα, «Το ένδυμα στα λαϊκά παραμύθια».
  4. Παρθένα Καραντωνίου, «Τελετουργία και ένδυμα: γάμος και γαμήλια ενδύματα στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός αι. αρχές 21ου αι.)».
  5. Κωνσταντίνα Κοντογιάννη, «Σχολικό περιβάλλον και ενδυματολογική συμπεριφορά στη Ναυπακτία (αρχές 20ου αι. έως τη μεταπολίτευση)».

 • Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών (υπό εκπόνηση).

  Παναγιώτα Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της Σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, ερμηνεία και αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων.

  Κυριάκος-Ρήγας Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1952 και εξής).

  Κατερίνα Χαρπίδου, Το βεστιάριο της βασιλικής αυλής και οι προεκτάσεις του στην ελληνική κοινωνία.

  Κάτια Αδριανού, Το επώνυμο κόσμημα στην Ελλάδα (20ος -21ος αιώνας). Τα χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη.

  Χρήστος Τσάμπας, Ένδυμα και διαφήμιση στον ελληνικό τύπο (τέλη 20ου  αι.  – αρχές 21ου αι.).  Λαογραφική εξέταση.


  Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών

  Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου-αρχές 20ού αιώνα). Πολυτυπία και Παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου, Κομοτηνή 2010.

  Ιωάννα Κατσαργύρη, Λουτρά και χαμάμ στη Μυτιλήνη: Κοινωνικές και Πολιτισμικές πρακτικές (τέλη 19ου αι. – τέλη 20ού αι.). Συμβολή στη λαογραφική μελέτη της χρήσης του νερού και της σωματικής καθαριότητας, Ιωάννινα 2014

  Γεωργία Πέτσιου-Φίτσα, Το Αρχείο των Σπουδαστών του Δημητρίου Σ. Λουκάτου (υπό εκπόνηση).

  Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, Ισλαμικές και δυτικές επιρροές στα διακοσμητικά μοτίβα της Κύπρου (ΙΣΤ-ΙΘ αιώνες) (υπό εκπόνηση).


  Συμμετοχή σε πενταμελείς ή επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών

  Ηλίας Δήμας, Ο παραδοσιακός χορός στο Συρράκο, Λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση, Ιωάννινα 1989.

  Βασιλική Χατζή-Κατερινάρη, Οι παραδοσιακές γυναικείες ενδυμασίες Σουλίου και Παραμυθιάς Ηπείρου. Συγκριτική μελέτη, Αθήνα 1989.

  Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου, Κοινωνική ενσωμάτωση, μνήμη και ταυτότητα στις προσφυγικές κοινότητες Ανατολή, Μπάφρα και Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004.

  Στέφανος Τσιόδουλος, Η διακοσμητική ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.). Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση. Ιωάννινα 2005.

  Γιαννούλης Γ. Γιαννούλης, Ο λαϊκός πολιτισμός της Νάξου. Το παράδειγμα της Απειράνθου. Ιωάννινα 2006.

  Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Πολιτισμικές ταυτότητες στην Πίνδο, Ιωάννινα 2007.

  Μαρία Αγγέλη, Ο κόσμος της εργασίας. Γυναίκες και άνδρες στην Παραγωγή και επεξεργασία του καπνού (Αγρίνιο 19ος-20ός αιώνας). Ιωάννινα 2007.

  Μαρία Βραχιονίδου, Πολιτισμική και κοινωνική αξία των Μανιταριών. Ιωάννινα 2007.

  Θεοφάνης Δασούλας, Αγροτικές κοινωνίες του ορεινού χώρου κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο γεωργικός κόσμος της «Χώρας Μετζόβου» (18ος αι-19ος αι). Ιωάννινα 2009.

  Ιωάννης Ν. Δρίνης, Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) η περίπτωση της Δημητσάνας, Ιωάννινα 2012.

   

 • 2010
  Μαρία Αθανασοπούλου (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης).
  Ευθυμία Κατσόγιαννου-Τριανταφύλλου (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης).
  Στεργιανή Μερτσιώτη (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας)

  2011
  Αννέτα Αποστόλου (Λαογραφικό Μουσείο Πελαργού).
  Κωνσταντίνα Κοντοζίδου (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης).
  Σπυριδούλα-Ελένη Ευθυμίου (Λαογραφικό Κέντρο Κίτσος Μακρής, Παν/μιο Θεσσαλίας).

  2012
  Ελευθερία Τακιροπούλου (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης).
  Λάζαρος Κούτσιανος (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης).
  Ευαγγελία Ρούστα (Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας).

  2013
  Έλενα Ψυχογιού (Ιστορικό Και Λαογραφικό Μουσείο Κολυνδρού Πιερίας).
  Αικατερίνη Τσεκούρα (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας).
  Σπυριδούλα-Ελένη Χαλμαντζή (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα).
  Κων/νος Κορομηλάς (Ε.Η.Μ., Λαογραφικό Μουσείο «Κώσυας Φρόντζος»), Ιωάννινα).

  2014
  Αθανασία Δήμου (Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς, Παλαιόπυργος, Σκύρος).
  Αικατερίνη Στούμπου (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 'Σκουφάς', Άρτα).
  Παναγιώτα Γιαννάκου (Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου).

 • 1982 1985

  Σεμινάρια Λαογραφίας

  του καθηγητή Μ.Γ.Μερακλή

 • 1989

  International Symposium of the Costume Society of England

  Brighton

 • 1990

  «Η Ελληνική Κοινότητα»

  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Ημερίδας

 • 1990

  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Η Ελληνική Κοινότητα» με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Κοινωνική διαστρωμάτωση στην ελληνική κοινότητα. Αντικατοπτρισμοί στον υλικό πολιτισμό. Το παράδειγμα του ενδύματος»

 • 1993

  Πολιτιστικό διήμερο με θέμα «Παράδοση και Επικοινωνία» (8-9 Μαϊου 1993), που οργάνωσαν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κόνιτσας και το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Χορός και Ένδυμα: Παράδοση και Αναπαράσταση».

 • 1993

  Επιστημονικό Συμπόσιο με το θέμα «Κώστας Κρυστάλλης. Το έργο του, στο τέλος της εκατονταετίας από το θάνατό του», (Ιούνιος 1993) που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Iωαννίνων και ο Δήμος της Πρέβεζας, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Ο Κρυστάλλης ως πηγή ενδυματολογικών ειδήσεων».

 • 1994

  Ομιλία στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν (14.1.1994) στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τη «Νεοελληνική Λαογραφία» (Σύμβουλος: Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής).

  Θέμα: «Εισαγωγή σε μια Λαογραφία του Ενδύματος».

 • 1995

  Α΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Η επαρχία Κόνιτσας στο Χώρο και το Χρόνο», (12-14 Μαίου 1995), που οργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος της Κόνιτσας, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Ο Χιονιαδίτης λαϊκός αγιογράφος Πολύκαρπος Αναστ. Ζωγράφος (1874-1953)».

 • 1997

  Ζ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο στη Ζάκυνθο (23-27 Σεπτεμβρίου 1997), με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Επτανησιακά Χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συλλογή Φοιτητών, 1964-1992. Οι ενδυματολογικές ειδήσεις από την Κέρκυρα»

 • 2000

  Εναρκτήρια ομιλία σε εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης

  Θέμα: «Η Λαογραφία της Διατροφής. Παραδείγματα από την Ήπειρο».

 • 2004

  Επιστημονική Ημερίδα στη Μνήμη του Καθηγητή Δημ. Σ. Λουκάτου με θέμα «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία», με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Μαρτυρίες υλικού βίου και πολιτισμού στα Χειρόγραφα των μαθητών του Δ.Σ.Λουκάτου».

 • 2004

  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πτυχώσεις. Από το Αρχαίο Ελληνικό Ένδυμα στη Μόδα του 21ου αιώνα» («Ptychoseis. Folds and Pleats: Drapery from Ancient Greek Dress to 21st Century Fashion»), Αθήνα (Ιωνικό Κέντρο, Πλάκα, 21.6.2004-26.6.2004), (οργάνωση από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, την Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας), με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Η διαχρονική ανακύκληση των Πτυχώσεων; ένα αξιοπρόσεκτο ενδυματολογικό φαινόμενο και μια πρόταση ερμηνείας του». («The reoccurence of folds and pleats: A remarkable costume phenomenon and an interpretation proposal»).

 • 2005

  Συνέδριο «Λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου», Κεφαλονιά, Αργοστόλι, 27-29 Μαϊου 2005, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Ένδυμα και διαφήμιση στην Κεφαλονιά στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Οι αγγελίες στο Ζιζάνιον»

 • 2006

  Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Δημοτικοί Χοροί: Από τη βίωση στην αναβίωση», Τρίκαλα, 18.3.2006 (Οργάνωση: Λαογραφικός-Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός»), με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. Γνώση και σεβασμός»

 • 2006

  Παρουσίαση Βιβλίου: Μαρία Τσούπη-Ρέμου, Ηπειρώτικα Λιθόγλυπτα. Τέχνη και κοινωνία. Ανιχνεύοντας στο Ζαγόρι εκδ. Εφύρα, Ιωάννινα 2006

 • 2006

  Συνέδριο προς Τιμήν της Πόπης Ζώρα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 1-5. 11.2006, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Η διδασκαλία της Λαϊκής Τέχνης και τα αδημοσίευτα χειρόγραφα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

 • 2006 2009

  Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» και διδασκαλία της «Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας» σε αλλοδαπούς φοιτητές (Παν/μιο Seattle, Η.Π.Α, και Erasmus)

 • 2007

  Παρουσίαση Βιβλίου: Κων/νος Χρ. Κωστούλας, Γεώργιος Πανταζίδης, ο πρωτοπόρος φωτογράφος του Πωγωνίου Ιωάννινα 2005.

 • 2008

  Συνεργασία με την Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης στο 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δυτικής Ελλάδας «Το Ηπειρώτικο Κόσμημα. Ιστορία-Πορεία-Προοπτικές» (Μάρτιος 2008) και Ομιλία.

  Θέμα: «Τα ηπειρώτικα κοσμήματα (Ιστορία-Λαογραφία)».

 • 2009

  Παρουσίαση Βιβλίου: Η Σαρακατσάνα. Εικόνα και Λόγος, Ανθολόγιο Κειμένων και Φωτογραφικό Λεύκωμα, Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακακατσαναίων Ηπείρου Αθήνα 2009.

  Δημοσίευση της ομιλίας

 • 2009

  Συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών για την Έκθεση «Δημοτικά Τραγούδια. Ιστορία-Παράδοση-Ταυτότητα»

  Πινακοθήκη Ε.Η.Μ., Ιωάννινα, 20.2.2009

 • 2009

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης της Prof. Marilyn Yalom, Πανεπιστήμιο Stanford, California, U.S.A., με θέμα «Το Γυναικείο Στήθος ως Πολιτισμική Εικόνα», στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Παρουσίαση της ομιλήτριας και του έργου της. Παραγωγή CD για το έργο και την προσωπικότητα καθώς και το θέμα της ομιλίας της Prof. Marilyn Yalom και διάθεσή του δωρεάν στο ακροατήριο.

 • 2009

  Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου για την «Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας».

 • 2009

  Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις (Πρέβεζα, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009).

  Εναρκτήρια Ομιλία

 • 2009

  Β΄Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις (Πρέβεζα, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009), με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Ο Αλή Ντίνο και τα σχέδιά του. Η σκιαγράφηση μιας εποχής στην πόλη της Πρέβεζας».

 • 2009

  Β΄Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις (Πρέβεζα, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009), με Ανακοίνωση ( σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη).

  Θέμα: «Έχει η Πρέβεζα τοπική φορεσιά?».

 • 2010

  Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Ενδυμασιολογικής Εταιρείας, «ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ»

  Μάιος 2010, Αθήνα

 • 2010

  Συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων

  Επιστημονική Εποπτεία Ομάδων Έρευνας και Συγκέντρωσης Λαογραφικής Ύλης της περιοχής των Τζουμέρκων

 • 2010

  Παρουσίαση Βιβλίου: Ελένη Γκίνου, Αφρικής Μέθεξη εκδ. Μίλητος Αθήνα 2009

  Δείτε την παρουσίαση

 • 2010

  Παρουσίαση των Πρακτικών του Β΄Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας.

  Πρέβεζα, Οκτώβριος 2010

 • 2010

  Έναρξη Συνεργασίας με το Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλη.

  Επιστημονική Εποπτεία της επεξεργασίας του Αρχείου της Αγγελικής Χατζημιχάλη (Ομάδα εργασίας Παναγιώτα Δαλακούρα και Νάντια Μαχά-Μπιζούμη).

 • 2010

  Ομιλία με τo θέμα «Ο Αλή Ντίνο και τα Πρεβεζάνικα έργα του»

  στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας, ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας (27.11.2010).

 • 2011

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Καθηγητή Λαογραφίας, ΕΚΠΑ

  Θέμα: «Οι λαογραφικές σπουδές από τα τέλη του 19ου αι. έως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο», στο Εργαστήριο Λαογραφίας του Π.Ι

 • 2011

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Μανόλη Γ. Σέργη, Επίκ. Καθηγητή Λαογραφίας, ΔΠΘ.

  Θέμα «Ήχος και Λαογραφία: Ηχοτοπία», στο Εργαστήριο Λαογραφίας του Π.Ι

 • 2011

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Στέφανου Τσιόδουλου, Δρ. Λαογραφίας. Π.Ι., Διδάσκων Ν. 407, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Π.Ι.

  Θέμα «Η Ζωγραφική των Σπιτιών του Ζαγορίου», στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 • 2011

  ΣΤ΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών, Θάσος, 17-19 Σεπτεμβρίου 2011, με Ανακοίνωση (σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη).

  Θέμα: «Από τον ‘τόπο εκκίνησης’ στο ‘μουσειακό τόπο’: Θασιακά ενδύματα του 19ου αι. και των αρχών του 20ού αι. σε μουσειακές συλλογές των Αθηνών» .

 • 2012

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Ευθύμιου Σκόδρα, Μουσειολόγου, MSc. ΕΑΠ

  Θέμα: «Τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Έκθεσης του Ιστορικού-Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης. Πολυμεσική Εφαρμογή», στο Εργαστήριο Λαογραφίας του Π.Ι.

 • 2012

  Προλόγισμα της Παρουσίασης των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινής Σφραγιστικής.

  Ιωάννινα, 21.1.2012

 • 2012

  Οργάνωση εκδήλωσης προς Τιμήν του Γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, Ομότιμου Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ., με το θέμα «Γλυπτική και Λαϊκή Λιθογλυπτική» στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα καιι παρουσίαση του έργου του Θεόδωρου Παπαγιάννη και της σχέσης του με τη Λαϊκή Λιθογλυπτική

 • 2012

  Παρουσίαση Βιβλίου: Σαρακατσαναίοι. Πορεία στον Τόπο και στο Χρόνο. Φωτογραφικό Λεύκωμα, Επιστημονική Επιμέλεια: Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Επιμέλεια Έκδοσης: Παύλος Κατρής και Δημήτρης Τάγκας, Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, Αθήνα 2011.

  Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2012 και Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 Δείτε την παρουσίαση

 • 2012

  Παρουσίαση του τόμου: Ηλίας Θ. Βασιλάς, Άπαντα. Επιμέλεια: Νίκος Καράμπελας, Δήμος Πρέβεζας και Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις

  Πρέβεζα 2012.

 • 2012

  Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου, Δασικό Χωριό, Καταρράκτης Άρτας, 29 Αυγούστου 2012 - 2 Σεπτεμβρίου 2012.

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Μέλος της Ομάδας των Διδασκόντων.
  Θέμα διδασκαλίας: «Εισαγωγή στη μελέτη του ενδύματος».
  Θέμα επιτόπιας έρευνας της Ομάδας: «Το ένδυμα προπολεμικά και μεταπολεμικά στην κοινότητα των Πραμάντων».

 • 2012

  Επιστημονικό Συνέδριο «Κοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας. Γένεση και Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης», Κοζάνη, Κοβεντάρειο, 27-30/9/ 2012, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Παραδοσιακές Φορεσιές της περιοχής της Κοζάνης στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

 • 2012

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης της Μαρίζας Τσιάπαλη, Αρχαιολόγου, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Π.Ι., Προϊσταμένης 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

  Θέμα: «Ελληνική Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Τα Αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιλιοθήκης του Π.Ι.

 • 2012

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Στέφανου Τσιόδουλου, Δρ. Φ. Π.Ι., Διδάσκοντος Ν. 407, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Π.Ι.

  Θέμα: «Η Ζωγραφική στα Αρχοντικά της Β. Ελλάδας (Ήπειρος-Θεσσαλία-Μακεδονία)», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιλιοθήκης του Π.Ι.

 • 2013

  Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, οργάνωση εκδήλωσης προς Τιμήν του Γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, Ομότιμου Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 14 Ιανουαρίου 2013). Προλόγισμα και εκτενής παρουσίαση του έργου του Θεόδωρου Παπαγιάννη και της σχέσης του με τη Λαϊκή Λιθογλυπτική

  Θέμα «Γλυπτική και Λαϊκή Λιθογλυπτική».

 • 2013

  Ομιλία με το θέμα: «Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες και επαγγέλματα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον».

  Συμμετοχή, ύστερα από επίσημη γραπτή πρόσκληση, στην Ημερίδα του Ο.Α.Ε.Δ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών (29 Μαρτίου 2013)

 • 2013

  Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, Κάρπαθος 8-12 Μαϊου 2013, με Ανακοίνωση.

  Θέμα: «Η Ενδυματολογική Έρευνα της Καρπάθου»

 • 2013

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Παγκόσμιου Συνέδριου Λαογραφίας.

  Θ΄ Ποσειδώνεια-Πολιτιστικός Σύλλογος Ελίκης, 30 Ιουλίου-3 Αυγούστου 2013.

 • 2013

  Συνέδριο Πανεπιστημιακών Λαογράφων με το θέμα «Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής», Κομοτηνή, 4-6 Οκτωβρίου 2013, με Ανακοίνωση (σε συνεργασία με τη Δρ. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη).

  Θέμα: «Μόδα και ελληνικές τοπικές ενδυμασίες. Από το φολκλόρ στο έθνικ»

 • 2013

  Συνέδριο Πανεπιστημιακών Λαογράφων με το θέμα «Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής», Κομοτηνή, 4-6 Οκτωβρίου 2013.

  Συμμετοχή στην Στρογγυλή Τράπεζα. Συντονιστής: αν. καθηγητής Μανόλης Γ. Σέργης. Συμμετέχοντες: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ευάγγελος Αυδίκος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Μανόλης Γ. Σέργης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Ρέα Κακαμπούρα (Πανεπιστήμιο Αθηνών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.), Γιώργος Κατσαδώρος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.).

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης της Μαρίζας Τσιάπαλη, Αρχαιολόγου, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Π.Ι., Προϊσταμένης 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το θέμα «Τυπολογία και Διάκοσμος των αρχοντικών της Δυτικής Μακεδονίας», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου της Μαρίζας Τσιάπαλη

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Στέφανου Τσιόδουλου, Δρ. Φ. Π.Ι., Διδάσκοντος Ν. 407, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Π.Ι., με το θέμα: «Η Ζωγραφική στα σπίτια του Ζαγορίου», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου του Στέφανου Τσιόδουλου

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Χρήστου Καρύδη, Επίκ. Καθηγητή Προληπτικής Συντήρησης και Ιστορίας του Υφάσματος, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ΑΠΘ, με το θέμα «Προληπτική Συντήρηση των Έργων της Λαϊκής Τέχνης (Ύφασμα-Ξύλο-Μέταλλο)», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου του Χρήστου Καρύδη.

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης της Δώρας Μονιούδη-Γαβαλά, Αν. Καθηγήτριας Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του Παν/μίου Πατρών, με το θέμα «Νεοκλασική ελληνική πόλη και εθνική συνείδηση», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου της Δώρας Μονιούδη-Γαβαλά.

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Μανόλη Γ. Σέργη, Αν. Καθηγητή Λαογραφίας του ΔΠΘ, με το θέμα «Ηχητικές Τεχνολογίες (κινητά μέσα επικοινωνίας) στην καθημερινή μαες κινητικότητα: Συμβολή στη μελέτη των ηχοτοπίων», στο Αμφιθέατρο της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου του Μανόλη Γ. Σέργη.

 • 2013

  Πρόσκληση και οργάνωση διάλεξης του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Καθηγητή Λαογραφίας ΕΚΠΑ, με το θέμα «Λαογραφικές Σπουδές στην Ελλάδα, 1907-2013», στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Ι.

  Προλόγισμα και παρουσίαση του έργου του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη.

Κατηγορίες:

Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος.

Διδακτορική διατριβή Ιωάννινα 1985 (πολυγραφημένη έκδοση), και Ιωάννινα 1991 (ανατύπωση offset, Τυπογραφείο Παν/μίου Ιωαννίνων), σελ. 311+21 φωτογραφίες

Περίληψη

image

Σκοπός της εργασίας είναι η θεώρηση των ιστορικών και κοινωνικών παραμέτρων του ενδύματος σε μια παραδοσιακή φεουδαρχική κοινωνία, που άρχιζε να εισέρχεται στο στάδιο του εξαστισμού της, και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο μετά την ένωσή της με την Ελλάδα (1864) και ως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος.

Διδακτορική διατριβή Έκδοση Ιδρύματος Αγγελικής Χατζημιχάλη (και Εκδ. Μεταίχμιο), Αθήνα 2003, σελ. 281+105 φωτογραφίες (ISBN: 960- 87697-0-1)

Περίληψη

image

Σκοπός της εργασίας είναι η θεώρηση των ιστορικών και κοινωνικών παραμέτρων του ενδύματος σε μια παραδοσιακή φεουδαρχική κοινωνία, που άρχιζε να εισέρχεται στο στάδιο του εξαστισμού της, και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο μετά την ένωσή της με την Ελλάδα (1864) και ως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Τα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο. Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής υπόδησης

Μονογραφίες Εκδ. Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος | Ναύπλιο 1991 | σελ. 95 + 51 φωτογραφίες ISBN: 960-8515999-1-2

image

Χειρόγραφα Ενδυματολογικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συλλογή Φοιτητών (1964-1992)

Μονογραφίες Επιστ. Επετ. Φιλ/κής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων "Δωδώνη" | Παράρτημα αρ. 54 | Ιωάννινα 1994 | σελ. 91 | ISBN: 960-233-017-1.

Χειρόγραφα Λαογραφίας από Σπουδαστές της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (1966-1967). Αρχείο Καθηγητή Δημ. Σ. Λουκάτου.

Μονογραφίες Ιωάννινα 1999 | σελ. 143 | ISBN: 960-91267-0-7

Η ενδυματολογική έρευνα της Καρπάθου

Μονογραφίες Αθήνα 2014 | σελ. 168 | ISBN: 978-960-01-1659-5

Η διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού

Μονογραφίες Ιωάννινα 2014 | σελ. 208 | ISBN: 978-960-233-214-6

Πρακτικά του Β΄Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας

Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων Παν/μιο Ιωαννίνων, Τόμοι Ι και ΙΙ, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2010 (Επιστημονική Επιμέλεια σε συνεργασία με τον Χρήστο Σταυράκο)

Περίληψη

imageΔίτομο έργο που παρουσιάζει τα Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δήμο Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2009.
Οι δύο πανόδετοι τόμοι των Πρακτικών περιλαμβάνουν 59 ανακοινώσεις διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την επιστημονική έρευνα για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής από την ύστερη βυζαντινή περίοδο έως τα μέσα του 20ού αιώνα παρουσιάζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Α΄ Ενότητα: Μεσαιωνικοί - Βυζαντινοί Χρόνοι, Β΄ Ενότητα: 16ος - 17ος αιώνας, Γ΄ Ενότητα: 18ος αιώνας, Δ΄ Ενότητα: Μεταβυζαντινή Τέχνη. Οικιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον. 16ος - 18ος αιώνας, Ε΄ Ενότητα: 19ος - αρχές 20ού αιώνα. Η οθωμανική πραγματικότητα, ΣΤ΄ Ενότητα: 20ός αιώνας. Ιστορία. Κοινωνία. Τέχνη. Λαϊκός Πολιτισμός.

Σαρακατσαναίοι. Πορεία στον Τόπο και στο Χρόνο. Φωτογραφικό Λεύκωμα

Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων Αδελφότης των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, Αθήνα 2011, σελ. 317

Περίληψη

imageΣκοπός της έκδοσης του Λευκώματος είναι η πιστή αποτύπωση, ανάδειξη και διάδοση πολιτισμικών στοιχείων της κοινωνίας των Σαρακατσαναίων. Το έργο απευθύνεται στους Σαρακατσαναίους που έζησαν το νομαδικό τρόπο ζωής έστω και στο τελευταίο του στάδιο, στους νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή των για να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της παράδοσης του τόπου μας και να αντλήσουν από αυτή ό,τι αξιολογήσουν ως χρήσιμο και κρίνουν σκόπιμο, στους ειδικούς επιστήμονες (λαογράφους, εθνογράφους κ.λπ.) για να μελετήσουν μέσα από μία αξιόπιστη πηγή όπως είναι το Λεύκωμα με τις 425 φωτογραφίες του (από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου) τα ειδικά χαρακτηριστικά (ενδυμασία, τρόπος ζωής κ.λπ.) και τη διαχρονική εξέλιξη μιας κοινωνικής ομάδας της ελληνικής υπαίθρου, αυτής των Σαρακατσαναίων και ιδιαίτερα της Ηπείρου καθώς επίσης και σε όποιον αγαπά την παράδοση. Πηγή: IoanninaPress.gr

«Η λαϊκή ψάθινη καρέκλα στα Γιάννινα (1930-1980)»,

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Ηπειρωτική Εστία, τεύχ. 333-334-335 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 67-80 (και σε Ανάτυπο, Γιάννινα 1980, σελ. 31).

«Art Populaire»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις AGORA (1984), τεύχ. 2 (Αφιέρωμα στην Ήπειρο), σ. 52-61.

«Ένδυμα και διαφήμιση στη Ζάκυνθο κατά το χρονικό διάστημα 1877-1911»,

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Δωδώνη, 15, τεύχ. 1 (1986), σ. 143-168 (και σε Ανάτυπο)

«Κοινωνική διαστρωμάτωση στην ελληνική κοινότητα. Αντικατοπτρισμοί στον υλικό πολιτισμό. Το παράδειγμα του ενδύματος»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Δωδώνη, 18 (1989), σ. 177-191.

«Ενδυματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Διαβάζω, τεύχ. 245 (5.9.1990), σ. 54-59

«Νόμοι και κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια και τις ενδυματολογικές δαπάνες στη Δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και τους Νεώτερους χρόνους»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Δωδώνη, 20, τεύχ. 1 (1991), σ. 227-263 (και σε Ανάτυπο).

«Χορός και ένδυμα. Παράδοση και αναπαράσταση»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στο συλλογικό τόμο Χορός και Κοινωνία. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Βασίλης Νιτσιάκος. Έκδοση Πνευματικού Κέντρου Κόνιτσας, Κόνιτσα 1994, σ. 97-110

«Ο Κρυστάλλης ως πηγή ενδυματολογικών ειδήσεων»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου 'Κώστας Κρυστάλλης. Το έργο του στο τέλος της Εκατονταετίας από το θάνατό του', Πρέβεζα 11-13 Ιουνίου 1993, Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, Πρέβεζα 1994, σ. 23-42.

«Ο Χιονιαδίτης λαϊκός αγιογράφος Πολύκαρπος Αναστ. Ζωγράφος (1874-1953)»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στο συλλογικό τόμο Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και το χρόνο. Εισηγήσεις στο Α΄Επιστημονικό Συμπόσιο, Δήμος Κόνιτσας, Πνευματικό Κέντρο, Κόνιτσα 1996, σ. 395--421 (και σε Ανάτυπο).

«Επτανησιακά χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συλλογή Φοιτητών, 1964-1992. Οι ενδυματολογικές ειδήσεις από την Κέρκυρα»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Δωδώνη, 27, τεύχ. 1 (1998), σ. 163-208 (+20 φωτογραφίες) (και σε Ανάτυπο).

«Η διδασκαλία και η έρευνα της ενδυμασίας στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού: Oι εργασίες των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1992-2001)»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στο συλλογικό Αφιερωματικό τόμο στον Καθηγητή Μ.Γ.Μερακλή "ΘΗΤΕΙΑ", Έκδοση του Παν/μίου Αθηνών και του Παν/μίου Ιωαννίνων, Αθήνα 2002, σ. 183-205.

«Μαρτυρίες υλικού βίου και πολιτισμού στα χειρόγραφα των μαθητών του Δ.Σ.Λουκάτου»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Δωδώνη: Ιστορία και Αρχαιολογία, 34 (2005), σ. 253-293 (και σε Ανάτυπο).

«Ένδυμα και διαφήμιση στην Κεφαλονιά στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Οι αγγελίες στο Ζιζάνιον»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Λαογραφία, 41 (2007-2008), σ. 73-138, και στο συλλογικό τόμο Λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα, Πρακτικά Συνεδρίου, Κεφαλονιά, 27-29 Μαϊου 2005, Μνήμη Δημητρίου Σ. Λουκάτου, Αργοστόλι 2008, σ. 263-298 (και σε Ανάτυπο).

«Η διαχρονική ανακύκληση των πτυχώσεων: ένα αξιοπρόσεκτο ενδυματολογικό φαινόμενο και μια πρόταση ερμηνείας του»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Ενδυματολογικά, 3 (2009), Πρακτικά του Συνεδρίου Η μελέτη των Πτυχώσεων: Πολλαπλές ερμηνείες, Αθήνα, 21.6-25.6.2004, σ. 58-66

«Η διδασκαλία της Λαϊκής Τέχνης και τα αδημοσίευτα χειρόγραφα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου προς Τιμήν της Πόπης Ζώρα- Αθήνα, 1-5.11.2006 2006.

«Τα ηπειρώτικα κοσμήματα (Ιστορία-Λαογραφία)»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Εικαστική Παιδεία, 24 (2008), σ. 94-105

«Η διδασκαλία της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1964-2009»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Λαογραφία, 42 (2013): Πρακτικά του Συνεδρίου «100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας, 1909-2009», Ε. Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009)., Αθήνα 2013

«Έχει η Πρέβεζα τοπική φορεσιά?»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας», Παν/μιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2010, σ. 399-421 (σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη)-(και σε Ανάτυπο).

«Ο Αλή Ντίνο και τα σχέδιά του. Η σκιαγράφηση μιας εποχής στην πόλη της Πρέβεζας»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά του Β΄Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας», ΙΙ, Παν/μιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2010, σ. 423-458 (και σε Ανάτυπο).

«Από τον ‘τόπο εκκίνησης’ στο ‘μουσειακό τόπο’: Θασιακά ενδύματα του 19ου αι. και των αρχών του 20ού αι. σε μουσειακές συλλογές των Αθηνών»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του ΣΤ Συμποσίου Θασιακών Μελετών, Θάσος, 17-19 Σεπτεμβρίου 2011). «Η Θάσος διά μέσου των αιώνων. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός»)

«Παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής της Κοζάνης στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Κοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας. Γένεση και Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης», Κοζάνη, Κοβεντάρειο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.

«Κοινωνία και ένδυμα: Το φυλετικό και ερωτικό υπόβαθρο του ενδύματος. Ταξικές διακρίσεις. Αισθητική παράμετρος»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις στο συλλογικό έργο των Μανόλη Γ. Βαρβούνη και Μανόλη Γ. Σέργη (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, Θεωργτικά, Μεθοδολογικά, Θεματικές, Τόμος Α΄, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σ. 883-929

«Η Λαογραφία στο έργο του Ηλία Βασιλά»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις Πρεβεζάνικα Χρονικά, 2013.

«Η Ενδυματολογική Έρευνα της Καρπάθου»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαϊου 2013).

Πρόλογος στο βιβλίο του Αλεξάνδρου Ζορμπά, «Επαγγέλματα και επαγγελματίες στο Θεσπρωτικό (Λέλοβα) από το 1860 έως σήμερα», 2013

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις

«Η ελληνική ενδυμασία (από την Άλωση ώς τον 20ό αι.)»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις υπό δημοσίευση σε Συλλογικό τόμο με επιμέλεια Ευαγγ. Γρ. Αυδίκου

«Μόδα και ελληνικές τοπικές ενδυμασίες. Από το Φολκλόρ στο Έθνικ»

Άρθρα & Άλλες Δημοσιεύσεις σε συνεργασία με τη Δρ. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη) (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου Πανεπιστημιακών Λαογράφων με το θέμα «Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής», Κομοτηνή, 4-6 Οκτωβρίου 2013.

Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (από το ακαδ. έτος 1983-84 κ.ε.).

Συμμετοχή στις Συνελεύσεις

του Τομέα Λαογραφίας (από το ακαδ. έτος 1982-83 κ.ε.).

Μέλος της Συγκλήτου

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εκπρόσωπος των αναπληρωτών καθηγητών του Π.Ι. (ακαδ. έτος 2009-2010)

Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(ακαδ. έτη 2011-2012 και 2012-2013)

Μέλος της Συγκλήτου

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως αναπλ. πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ακαδ. έτη 2011-2012 και 2012-2013)

Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ακαδ. έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).

Υπεύθυνη Σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (για το ακαδ. έτος 2011-2012, ως μέλος της ΟΜ.Ε.Α.).

Διευθύντρια του Τομέα Λαογραφίας

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. (ακαδ. έτος 2007-2008).

Μέλος της Επιτροπής Οδηγού Σπουδών

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ακαδ. έτη 1998-1999, 1999-2000, 2000- 2001, 2003-2004).

Μέλος Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών

για την Εκλογή, την Εξέλιξη και Μονιμοποίηση Μελών ΔΕΠ στο Παν/μιο Ιωαννίνων και άλλα ελληνικά Παν/μια

Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων

για την Εκλογή, την Εξέλιξη και τη Μονιμοποίηση Μελών ΔΕΠ στο Παν/μιο Ιωαννίνων

Εξωτερικό Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων

για την Εκλογή και την Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά Παν/μια.

Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών

για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων, στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, και στο Παν/μιο Πελοποννήσου ΒΛ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέλος σε Πενταμελείς και Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές

Διδακτορικών Διατριβών ΒΛ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων

(ακαδ. έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).

Μέλος της Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων και προβλημάτων του Φοιτητολογίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το νέο σχεδιασμό του ως Εκπρόσωπος του Τομέα Λαογραφίας (2001).

Μέλος της Επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη Προτάσεων για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ενιαίας Βιβλιοθήκης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ακαδ. έτος 2000).

Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών του Ι.Κ.Υ.

στις εξετάσεις Υποτροφιών Εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία».

Μέλος της Επιτροπής Λόγου και Τέχνης

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ακαδ. έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013). Πρόταση για σύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη METROPOLITAN OPERA της Νέας Υόρκης (μέσω του ΑΝΤΕΝΝΑ) και υλοποίηση της πρότασης -ως Vice-Project Manager (Manager: ο Αντιπρύτανης του Π.Ι.)-, με ζωντανή αναμετάδοση των παραστάσεων (σύνολο 8 παραστάσεις), στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ του Π.Ι., κατά το ακαδ. έτος 2012-2013. Συνέντευξη Τύπου 1 | Συνέντευξη Τύπου 2

Τακτικό (ή Αναπληρωματικό) Μέλος της Επιτροπής Παραλαβών

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας επί σειρά ετών

Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βιβλίων

για τις ανάγκες του έργου Νεώτερη Ελληνική Κοινωνία. Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός (ακαδ. έτος 2007).

Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Γραφείου

για τις ανάγκες του έργου Νεώτερη Ελληνική Κοινωνία. Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός (ακαδ. έτος 2007).

Μέλος στην Επιτροπή Παραλαβής

του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση – Διαμονή), για το έργο με τίτλο: «Χειμερινό 21ο Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ακαδ. έτους 2012-2013» (2013).

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

(βλ. και Διδακτικό έργο)

Μέλος της Επιτροπής Ερευνών

του Παν/μίου Ιωαννίνων (ακαδ. έτος 2010-2011).

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής

του περιοδικού Δωδώνη (ακαδ. έτος 2012-2013)

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής

του περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (2010, 2011, 2012, 2013)

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου (31.12.1981-κ.ε.) και μέχρι σήμερα φροντίζω τον εμπλουτισμό

(α) της Ενδυματολογικής κατεξοχήν Βιβλιογραφίας, καταρχάς στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας και, εν συνεχεία, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Ιωαννίνων, και
(β) της Συλλογής του Λαογραφικού Αρχείου με slides ελληνικών παραδοσιακών ενδυμασιών, ευρωπαϊκών παραδοσιακών ενδυμασιών και λαϊκών ενδυμασιών από όλο τον κόσμο, ενδυμασιών που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη της ένδυσης από την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα και τις μέρες μας, καθώς και αντικειμένων της ελληνικής παραδοσιακής Λαϊκής Τέχνης.
Η συλλογή αριθμεί σήμερα τουλάχιστον 5000 slides, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων ήδη έχει ψηφιοποιηθεί.

Κινηματογράφηση και διάσωση της τεχνογνωσίας της διαδικασίας της κατασκευής της Λαϊκής Ψάθινης Καρέκλας

στο εργαστήρι του βιοτέχνη-επιπλοποιού Γιάννη Θ. Βρέλλη, την Άνοιξη του 1987, λίγο πριν κλείσει οριστικά, ύστερα από λειτουργία σαράντα χρόνων (σε συνεργασία με το Φωτογράφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιώργο Χουλιάρα). Μέρος 1 | Μέρος 2

Σχεδιασμός Θεατρικών κοστουμιών

(α) 1984: για την παράσταση Ζακυνθινής Ομιλίας από το Θεατρικό Τμήμα του «Ασκηταριού τση Ζάκυθος», που δόθηκε στο Μέγαρο της Δούκισσας της Πλακεντίας (Πεντέλη), στο Θέατρο της αρχαίας Πάτρας, στην Ιθάκη και τη Ζάκυνθο τον Ιούλιο του 1984 (Συντονιστής ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Λάγιος).
(β) 1987: για την παράσταση των μονόπρακτων του Άντον Τσέχωφ «Η Αρκούδα» και «Αίτηση σε γάμο» από το Θεατρικό Εργαστήρι Ηπείρου το Φεβρουάριο του 1987 (σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νάκου).
(γ) 1992: για την παράσταση του έργου του Τένεση Ουίλιαμς «Γυάλινος Κόσμος» από το Θ.Ε.Η. το καλοκαίρι του 1992 (σε σκηνοθεσία Γιώργου Νάκου).
(δ) 1994: για την παράσταση «Πνοή Ανέμου» της Ομάδας Χορού του Δήμου Ιωαννιτών (Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Χορού), στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τον Σεπτέμβριο του 1994 (σε διδασκαλία-χορογραφίες Διονυσίας Φειδοπούλου και σκηνικά Μιχάλη Αράπογλου).
(ε) 1995: για το έργο «Στάχτη αγγέλων» (μουσική: Cascales) στην παράσταση «επί άκρου ποδών...στο άλσος» της Ομάδας Χορού του Δήμου Ιωαννιτών (Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Χορού) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τον Ιούνιο του 1995 (σε διδασκαλία-χορογραφίες Διονυσίας Φειδοπούλου και σκηνικά Μιχάλη Αράπογλου).
(στ) 1999: Συνεργασία με τη Θεατρική Συντροφιά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα κοστούμια της παράστασης «Ο βασιλιάς Ανήλιαγος».Δείτε το κείμενο
(ζ) 2006: Συνεργασία, ύστερα από πρόσκληση, με την Εταιρεία Μελέτης-Έρευνας-Παραγωγής Πολιτισμού «Πλατύφορος» (Ζάκυνθος) και σχεδιασμός τοπικών ενδυμασιών που εκτέθηκαν και πλαισίωσαν την εκδήλωση με το θέμα «Ζάκυνθος η Εύκαρπος, ελιά, λάδι, σταφίδα, σταφύλι, κρασί» (Αύγουστος 2006).

Επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γυμνασίου-Λυκείου Πραμάντων

για την πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας των μαθητών με τους καθηγητές τους με θέμα «Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Ασχολίες των κατοίκων των Πραμάντων (1999).

Εκπαιδευτικές εκδρομές

με τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Επισκέψεις/Ξεναγήσεις σε Τοπικά Μουσεία και Ιδρύματα
(Μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Κώστας Φρόντζος»,
Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων,
Μουσείο Αγάπιου Τόλη-Κήποι Ζαγορίου,
Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη/Ελληνικό Ιωαννίνων, κ.ά.),
και Μουσεία των Αθηνών
(Μουσείο Ακρόπολης,
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη,
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Μουσείο της οδού Πανός, Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής,
Μουσείο Κοσμήματος Ηλίας Λαλαούνης,
Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας,
Ιματιοθήκη του Λυκείου των Ελληνίδων, κ.ά.)
(επί σειρά ετών και κατά τα τελευταία ακαδ. έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-).

Σύνταξη και κατάθεση Κτηριολογικών Προτάσεων στην Τεχνική Υπηρεσία του Π.Ι.

ύστερα από ανάθεση, για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010)

Πρόεδρος Εφορευτικών Επιτροπών

σε Πρυτανικές και Κοσμητορικές Εκλογές, καθώς και σε Εκλογές Προέδρων του Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων

Ιδρυτικό Μέλος

της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας

Μέλος

της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,
της Costume Society of England,
της Costume Society of America,
του Συλλόγου των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
του Συλλόγου των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων
του Συλλόγου των Φίλων του «Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
Θεόδωρος Παπαγιάννης».