Αυτοτελείς τόμοι

· Α. Βλαχόπουλος (επιμ.), Πρακτικά διεπιστημονικής ημερίδας "Βαθύ Αστυπάλαιας 2013-2017. Πέντε χρόνια έρευνας σε ένα διαχρονικό παλίμψηστο του Αιγαίου, Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, Χώρα Αστυπάλαιας", υπό έκδοση

Άρθρα

· Χρ. Ντούμας 2005, «Η Αστυπάλαια στην πρώιμη ιστορία του Αιγαίου. Θεωρίες και Αρχαιολογική Μαρτυρία», Δωδεκανησιακά Χρονικά ΙΘ΄, 2005, 17-33.

· Α. Βλαχόπουλος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», στο Μ. Αλβανού (επιμ.), Νησιωτικές Ταυτότητες, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μυτιλήνη 2013, σελ. 94-95.

· Α. Βλαχόπουλος και Άγγ. Ματθαίου, «Νεώτερα Αρχαιολογικά Αστυπάλαιας», ΗOROS 22-25 (2010-2013), Αθήνα 2014, σελ. 375-386.

· A. Vlachopoulos και A. Angelopoulou, “Early Cycladic Figurines from Vathy, Astypalaia”, στο M. Marthari, C. Renfrew, M. Boyd (επιμ.), Early Cycladic Sculpture in Context from Beyond the Cyclades: Mainland Greece, the North and East Aegean, Papers presented at a symposium held at the Archaeological Society at Athens, 23-26 May 2014, Oxbow Books, Oxford and Philadelphia, 2019, 202-226.

· A. Vlachopoulos, “Vathy Astypalaia. An Early Cycladic site in the Dodecanese”, στο T. Marketou – S. Vitale (επιμ.), The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region (SASCAR): Material Evidence and Cultural Identity. I. The Early and Middle Bronze Age, Italian School of Archaeology, May 12th to 14th, 2016 (υπό έκδοση).

· A. Angelopoulou, “Astypalaia and the Cyclades: the pottery evidence from Vathy on Astypalaia”, στο The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region (SASCAR): Material Evidence and Cultural Identity. I. The Early and Middle Bronze Age, Italian School of Archaeology, May 12th to 14th, 2016 (υπό έκδοση).

· Vlachopoulos A. – Stamoulis K. – Oikonomou A. – Tsodoulos I. – Ioannidis K. 2016, ‘OSL dating of Final Neolithic / Early Bronze Age wall remains at Vathy, Astypalaia’, 41st International Symposium on Archaeometry (ISA), Kalamata 15-20.5.2016 (abstracts).

· Α. Βλαχόπουλος, «Αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Δωδώνη (Ιστορία-Αρχαιολογία) τ. ΜΓ'-ΜΔ' (2014-2015), 371-411.

· J. Coleman – Y. Facorellis, “The shadowy ‘proto-Early Bronze Age’ in the Aegean», στο S. Dietz – F. Mavridis – Z. Tankosic – T. Takaoglou (επιμ.), Communities in transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC, Monograph of the Danish Institute at Athens, Volume 20, Oxbow Βooks, 2018, 33-66.

· G. Tsigkas, G. Sfikas, A. Pasialis, A. Vlachopoulos, Chr. Nikou, "Markerless detection of ancient rock carvings in the wild: rock art in Vathy, Astypalaia", Pattern Recognition Letters 135 (2020), 337-345.

·  Α. Βλαχόπουλος, «Βαθύ Αστυπάλαιας: Έρευνα και μελέτη σε ένα διαχρονικό παλίμψηστο της νησιωτικής Αρχαιολογίας», KA΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου, Κάλυμνος 17-30 Ιουνίου 2019, Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΘ΄, Ρόδος 2021, 83-131.

Ανασκαφικά Χρονικά

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2008, σελ. 119-123.

· Χρ. Ντούμας, «Εργασίες στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2008 (2010), σελ. 133-134. 

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2011, σελ. 39-40

· Archaeological Reports 2011, 79 fig. 110, 2014-15, 17.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2011 (2014), σελ. 93-96.

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2012, σελ. 69-78

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2012 (2015), σελ. 115-123.

· BCH - Chroniques des Fouilles / BSA – Archaeological Reports 2008, 2011, 2012, 2013 (http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/4703/)

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2013, σελ. 46-48.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2013 (2015), σελ. 213-225.

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2014, σελ. 39-41.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2014 (2016), 233-254.

· Β. Πετράκος, «Βαθύ Αστυπάλαιας», Έργον 2015, σελ. 50.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2015 (2016), 315-328.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2016 (2018), 327-356.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2017 (2019), 273-300.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2018 (2020), 281-317.

· Α. Βλαχόπουλος, «Ανασκαφή στο Βαθύ Αστυπάλαιας», Πρακτικά 2019 (2021), 255-285.