Ανασκαφικά Δεδομένα Κατά Έτος

 

2015

Το Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2015

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2015

A. Vlachopoulos - A. Angelopoulou,"Early Cycladic Figurines from Vathy, Astypalaia", στο M. Marthari, C. Renfrew, M. Boyd (επιμ.), Beyond the Cyclades: Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean. Papers presented at a symposium held at the Archaeological Society at Athens, 23-26 May 2014, Oxbow Books, Oxford and Philadelphia, 2019, 202-226

2016

Το Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2016

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2016

2017

Α.Γ. Βλαχόπουλος, "Πρωτοκυκλαδική σφραγίδα από τη Γρόττα της Νάξου. Συμβολή στην 'ανάγνωση' των σφραγίδων της 3ης χιλιετίας π.Χ.", στο V. Vlachou, A. Gadolou, (επιμ.), ΤΕΡΨΙΣ. Studies in Mediterranean Archaeology in honour of Nota Kourou, Έtudes d'Archeologie 10, CreA-Patrimoine, Brussels 2017, 543-559.

Α. Βλαχόπουλος, "Αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στο Βαθύ Αστυπάλαιας", Δωδώνη (Ιστορία-Αρχαιολογία) τ. ΜΓ'-ΜΔ' (2014-2015), 371-411

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2017

2018

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2018

"Βαθύ Αστυπάλαιας. Πέντε χρόνια έρευνας σε ένα διαχρονικό παλίμψηστο του νησιωτικού Αιγαίου" Επιστημονική Ημερίδα, Χώρα Αστυπάλαιας, Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 (αφίσα, πρόγραμμα)

2020

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2020

G. Tsigkas, G. Sfikas, A. Pasialis, A. Vlachopoulos, Chr. Nikou, "Markerless detection of ancient rock carvings in the wild: rock art in Vathy, Astypalaia", Pattern Recognition Letters 135 (2020), 337–345