Πληροφορίες Επικοινωνίας


Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Γραμματέας: κ. Θεοδώρα Κωνή-Παπαδοπούλου

Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων,
Τ.Θ. 1186,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45110


Τηλέφωνο: 26510 05228

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: klasikif@cc.uoi.gr