Γενικές Πληροφορίες

Αντικείμενο του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας είναι η έκδοση, η βελτίωση, η ερμηνεία, ο υπομνηματισμός, η διδακτική, η μελέτη της επιβίωσης και η ποικιλότροπη αξιοποίηση των αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών κειμένων, από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα, με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές και δοκιμασμένες μεθόδους όσο και τις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις. Σε εποχή κρίσης των ανθρωπιστικών αξιών, ο Τομέας δεν επιδιώκει απλά τη διατήρηση, αλλά και την προαγωγή των κλασικών σπουδών. Διαρκής στόχος του είναι η παραγωγή διδακτικού, επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλού επιπέδου, ικανού να συμβάλει στη βελτίωση της απαξιωμένης εικόνας του Έλληνα Φιλολόγου που είναι η ψυχή της ελληνικής παιδείας και το βαρόμετρο του επιπέδου του νεοελληνικού πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτών των στόχων επιδιώκεται η πλούσια κατάρτιση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ιδιαίτερα όσων επιλέγουν την ειδίκευση της Κλασικής Φιλολογίας, μέσω ενός σύγχρονου και απαιτητικού προγράμματος σπουδών. Τα προηγούμενα ποσοστά επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και η εξαιρετική πορεία των αποφοίτων μας που επιλέγουν να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους ακολουθώντας διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς κύκλους σπουδών σε άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποτελούν αψευδείς μάρτυρες της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Στην περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας θα συμβάλει οπωσδήποτε η πρόσφατη δημιουργία και λειτουργία των δύο Εργαστηρίων του Τομέα και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας και του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας.

Πέρα από την ακαδημαϊκή διδασκαλία, στην καλλιέργεια των Κλασικών σπουδών συμβάλλει ως δεύτερος μοχλός η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα, η οποία εκτείνεται σε όλο το φάσμα των εκφάνσεων της Κλασικής Φιλολογίας και των συναφών ή βοηθητικών αρχαιογνωστικών επιστημονικών κλάδων: Μυκηναϊκή φιλολογία, Ομηρικές σπουδές, Διδακτικό έπος, Λυρική και Δραματική ποίηση, Ελληνιστική ποίηση, Ιστοριογραφία, Ρητορική, Φιλοσοφική πεζογραφία, λατινική Γραμματεία της αρχαϊκής, αυγούστειας και αργυρής εποχής, ελληνική Γραμματεία των Αυτοκρατορικών χρόνων και της Ύστερης αρχαιότητας, Γραμματική, Σύνταξη, Λεξικογραφία, κείμενα Λογοτεχνικής Κριτικής, Τεχνική Γραμματεία και Ιστορία των (θετικών) Επιστημών της ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας, Μυθολογία και Θρησκεία, Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Εκδοτική και Κριτική των αρχαιοελληνικών και λατινικών κειμένων, Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας ... Ενδεικτικό στοιχείο της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τομέα είναι η δημοσίευση (πέραν των πολυάριθμων άρθρων) δεκάδων μονογραφιών και επιστημονικών ή διδακτικών βιβλίων, πολλά εκ των οποίων έχουν εμπλουτίσει τη σειρά των Παραρτημάτων της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Φιλολογίας «Δωδώνη», όπου πρέπει να συνυπολογιστούν επίσης οι διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές του ΠΜΣ (στους δύο κύκλους του οποίου φοιτούν σήμερα 16 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

      

Οι δραστηριότητες του Τομέα συμπληρώνονται με διεθνείς συνεργασίες (κυρίως στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus)· σημειώνεται ενδεικτικά ότι έχουν συναφθεί σχετικές συμφωνίες με τα Πανεπιστήμια: King’s Col-lege University of London, Universidad de Cádiz, Universidad de Murcia, Uni-versidad de Oviedo, Université de Toulouse II-Le Mirail, Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis, Université de Pau at de Pays de l’Adour, University of Warsaw, University of Cyprus. Έτσι κατά καιρούς ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας εμπλουτίζει το επιστημονικό πρόγραμμά του με διαλέξεις διακεκριμένων ερευνητών και πανεπιστημιακών διδασκάλων ξένων πανεπιστημίων. Παράλληλα επιδιώκεται η προώθηση της συνεργασίας με τον χώρο της Β/θμιας Εκπαίδευσης και τοπικούς φορείς, με σκοπό τη διάχυση της ερευνητικής παραγωγής σε πρακτικούς τομείς.

Οι ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες των μελων ΔΕΠ και των φοιτητών εξυπηρετούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία ενσωματώθηκε η πλούσια συλλογή μονογραφιών, μελετών, σπανίων εκδόσεων και περιοδικών του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας. Ο Τομέας πάντως διατηρεί συλλογή μικροταινιών (microfilms) και φωτογραφιών υπερτριακοσίων (ολόκληρων ή αποσπασματικών) βυζαντινών κωδίκων αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. Η συλλογή ανήκει στο Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας, στον άμεσο σχεδιασμό του οποίου εντάσσονται η καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση του σχετικού υλικού, με τη βοήθεια των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα.

Από το 2002 ο Τομέας διοργανώνει Ετήσιο Συμπόσιο Κλασικής Φιλολογίας, ανακοινώσεις του οποίου δημοσιεύονται στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλολογίας («Δωδώνη») του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Συμπόσιο είναι ανοιχτό σε όλα τα θέματα της Κλασικής Φιλολογίας. Τη 17η Μαΐου 2011 διοργανώθηκε από τον Τομέα με μεγάλη επιτυχία το Η΄ Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών με δώδεκα (12) ανακοινώσεις υψηλού επιπέδου (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνοναι οι συμμετοχές τριών Καθηγητών της αλλοδαπής), που παρακολούθησαν  μαζικά προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τομέα

Οι απόφοιτοι του Τομέα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως φιλόλογοι στη Μέση Εκπαίδευση (στον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα), σε ερευνητικά κέντρα, στον εκδοτικό χώρο (ως μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων – διορθωτές κειμένων – συγγραφείς φιλολογικών βοηθημάτων για τη σχολική ύλη), ως καθηγητές της Ελληνικής (ως ξένης γλώσσας), ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (Ι.Ε.Κ., Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων κ. α.), στη Δημόσια Διοίκηση, ως διοικητικό και συμβουλευτικό προσωπικό σε Βιβλιοθήκες, ως αρθρογράφοι, κριτικοί λογοτεχνίας, μεταφραστές, διορθωτές και γλωσσικοί επιμελητές σε εφημερίδες και περιοδικά, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, σε Θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς. Για ειδικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Επίσημα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα

Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας θεραπεύει τα εξής γνωστικά αντικείμενα (απόφαση Β1/145/8.3.2001, ΦΕΚ 277/16.3.2001):
α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
β) Λατινική Φιλολογία, και
γ) Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Παλαιογραφία- Ιστορία και Κριτική-Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων, Παπυρολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό θέατρο).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας

Στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνουν έχει ιδρυθεί, οργανωθεί και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αριθμ. Β7/246.268.463/26.11.2001, ΦΕΚ 1640/10.12.2001), το οποίο ανανεώθηκε έως τη λήξη του ακαδ. έτους 2011-12 (αριθμ. 87506/Β7, ΦΕΚ 1889/14.9. 2007, τ. Β).

Το ΠΜΣ απονέμει α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) αντίστοιχο προς τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος Φιλολογίας, προς την Κλασική δηλ. Φιλολογία, τη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία και τη Γλωσσολογία, και β) Διδακτορικό δίπλωμα (Δ. Δ), ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά πεδία της Κλασικής, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και της Γλωσσολογίας), η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότατο δυνατό βαθμό. Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη διάδοση των ελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στην ενγένει κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας.

Εξεταστέα ύλη και Προκήρυξη της Κλασικής Ειδίκευσης του ΠΜΣ

Η εξεταστέα ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, και περιλαμβάνει ύλη α) από την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (γνωστό και άγνωστο κείμενο, Γραμματολογία) και β) από τη Λατινική Φιλολογία (γνωστό και άγνωστο κείμενο, Γραμματολογία). Η προκήρυξη των θέσεων του ΠΜΣ γίνεται (ανά ειδίκευση) τον Ιούνιο κάθε ακαδ. έτους. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας), τότε προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα.