Ο Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων περιλαμβάνει την έρευνα, μελέτη και διδασκαλία της Νεότερης Ελληνικής, Βαλκανικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας και διαιρείται σε δύο ενότητες.

  • Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Πραγματεύεται την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού, καθώς και την ιστορία των θεσμών, από την περίοδο της Βενετοκρατίας και Οθωμανικής κυριαρχίας ως την οργάνωση και την λειτουργία του Νεοελληνικού κράτους από τα πρώτα χρόνια μέχρι την σύγχρονη εποχή.
  • Νεότερη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία: Καλύπτει όλες τις πτυχές της νεώτερης ιστορίας της Ευρώπης και αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα και θέματα της παγκόσμιας ιστορίας στην ίδια περίοδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤOMEA


 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων είναι προσανατολισμένο στη μελέτη και διδασκαλία της Νεώτερης Ελληνικής, Βαλκανικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας και διαιρείται σε δύο ενότητες.

   
Το προσωπικό του Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων περιλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και επί συμβάσει, όπως και διοικητικό προσωπικό.