Επικοινωνία

Τηλέφωνο/Φαξ Γραμματείας:
265100-5161/5253
Τηλέφωνο/Φαξ Γραμματείας Μεταπτυχιακού:
265100-5239/5255
Email Γραμματείας:
ofaturu@uoi.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα 45110

 

Γραμματεία

H Γραμματεία του Τομέα λειτουργεί για τους φοιτητές τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες 11:00 - 13:00.