Προσωπικό Τομέα

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπ;ώνυμο
Ιδιότητα
Ε-mail
Τηλέφωνο/Fax
Επ. Καθηγήτρια
5118/5273
Επ. Καθηγήτρια
5242/5273
Αναπλ. Καθηγητής
5145/5273
Αναπλ. Καθηγήτρια
5223/5273
Αναπλ. Καθηγήτρια
5137/5273
Επ. Καθηγητής
5104/5273
Επ. Καθηγητής
5154/5273
.

Γραμματεία

Ονοματεπ;ώνυμο
Ιδιότητα
Ε-mail
Τηλέφωνο/Fax
Φατούρου Όλγα
Δ. Υπάλληλος
5161/5253

 


Σημείωση
Οι τετραψήφιοι αριθμοί που αναγράφονται στον κατάλογο είναι οι εσωτερικοί αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για τον αριθμό κλήσης χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 26510 0-xxxx