Πίσω στο προσωπικό

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βαθμίδα:
Επ. Καθηγητής
Αντικείμενο:
Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική ιστορία
19ος - 20ός αι.
Τηλέφωνο/Φαξ:
2651005154/05273
Email :
nanastas@cc.uoi.gr
Διεύθυνση:
Γρ. Τομέα Νεότερης Ιστορίας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νίκος Αναστασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001). Επίσης είναι αριστούχος Διδάκτορας σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας του ιδίου Πανεπιστημίου (2007). Την διδακτορική του διατριβή την εκπόνησε ως Υπότροφος έρευνας του Ανωτάτου Προγράμματος «Ηράκλειτος» του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει διατελέσει και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στο πλαίσιο της υποτροφίας του πραγματοποίησε επιστημονική έρευνα στο Universite Libre de Bruxelles (ULB) του Βελγίου. Επίσης προσκλήθηκε και πραγματοποίησε αρχειακή έρευνα στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien) και στο Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Βιέννης.
Το 2004, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορίστηκε μέλος της τριμελούς Επιτροπής σύνταξης και έκδοσης του τιμητικού τόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιστορία και Εξέλιξη 1964 – 2004» (έκδοση 2004, σελίδες 604). Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 δίδαξε σύγχρονη Ελληνική ιστορία στη Μαράσλειο Ακαδημία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι από το 2012 με ορισμό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναπληρωτής υπεύθυνος του «Μουσείου Τυπογραφίας και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στο Επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Interreg II «Ελλάδα – Ιταλία», για ζητήματα που αφορούσαν την μελέτη σε πολιτισμικά θέματα της Grecia Salentina. Συμμετείχε στην αρχειακή έρευνα για την δημιουργία της έκθεσης «Από την ¶πειρο Χώρα στην μεγάλη Ήπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο» στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Βυζαντινού Μουσείου στο Ίτς Καλέ του Κάστρου των Ιωαννίνων (διοργανωτής έκθεσης: Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2016 - Αύγουστος 2017). Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ιστορίας για την δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δίβρης Αρχαίας Ολυμπίας «Αρχοντικό Πετραλιά». Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, ενώ έχει διατελέσει και μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπής Συνεδρίων.
Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών αλλά και Έφορος Βιβλιοθήκης, Εκδόσεων και Πνευματικού Κέντρου του ιδίου Ιδρύματος. Ακόμα είναι εταίρος ή μέλος στην Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, στην Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, στην Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, στην Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας και στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας.
Επίσης είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών «Ηπειρωτικό Ημερολόγιο» της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και «Πελοποννησιακά Γράμματα» και επόπτης έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Ηπειρωτικά Χρονικά». Ακόμη διετέλεσε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Επετηρίδας «Δωδώνη» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στις βασικές μελέτες του συγκαταλέγονται:
-Το 2009 εκδόθηκε η μελέτη του "Δίβρη (Λαμπεία) Ηλείας, Ιστορικά Μελετήματα 19ος - 20ός αι." (έκδοση της Βιβλιοθήκης του Πνευματικού Κέντρου Δίβρης Αρχαίας Ολυμπίας).
-Τον Δεκέμβριο του 2012 εκδόθηκε το βιβλίο του «Παραβατικές συμπεριφορές και καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο: το παράδειγμα του νομού Ιωαννίνων» (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2 τόμοι, 1.056 σελίδες).
-Το 2014 εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος «Όψεις του φιλελληνισμού στην παγκόσμια ιστοριογραφία. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 έως σήμερα» (επιμ. Νικόλαος Αναστασόπουλος - ¶ννα Β. Μανδυλαρά - Γιώργος Β. Νικολάου - Λάμπρος Φλιτούρης, εκδόσεις Ηρόδοτος).
-Τον Μάρτιο του 2015, εκδόθηκε το βιβλίο του «Η Ισραηλιτική Λέσχη Ιωαννίνων κατά τον Μεσοπόλεμο, Ίδρυση, στόχοι, παρουσία» (Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή).
-Τον Οκτώβριο του 2016 εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος «Από την ¶πειρο χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο, Ηπειρώτες ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο» (επιμέλεια Ν. Αναστασόπουλος - Κ. Λιάμπη - Ν. Κατσικούδης).
- Τον Νοέμβριο του 2018 εκδόθηκε το βιβλίο του «Η ληστεία στο ελληνικό κράτος (μέσα 19ου – αρχές 20ού αι.)» (Εκδόσεις της ΕΣΤΙΑΣ).
-Τον Ιανουάριο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα λέκτορα νεώτερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (19ου-20ού αι.) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από τον Νοέμβριο του 2015 είναι επίκουρος καθηγητής νεώτερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (19ου-20ού αι.) στο ίδιο Τμήμα.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

-Κοινωνία, οικονομία και πολιτική κατά τους νεώτερους και σύγχρονους χρόνους.
-Ιστορία των Θεσμών και του Δικαίου.
-Ιστορία της εκπαίδευσης και του φοιτητικού κινήματος.
-Μετανάστευση και ευεργεσία κατά τους νεώτερους χρόνους.
-Πτυχές της ιστορίας της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων.
-Ιστορία του Αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος.

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

-Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο
-Ψηφιακή Συλλογή Γενικών Αρχείων του Κράτους
-Library of Congress
-Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας
-Ψηφιακό Αρχείο Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
-Ψηφιακό Αρχείο Μουσείου Τύπου Πατρών

Ώρες συνεργασίας

Τρίτη: 13.00 - 14.30
Τετάρτη: 13.00 - 14.30

Μαθήματα

Προπτυχιακές Σπουδές

  • Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο
  • Προσπάθειες εκσυγχρονισμού στο Ελληνικό Κράτος: από τον Χαρίλαο Τρικούπη στον Ελευθέριο Βενιζέλο
  • Ιστορία του ελληνικού Κράτους: κοινωνία, οικονομία, πολιτική (1830 - 1920)
  • Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική ιστορία: Κράτος και Ελληνική διασπορά
  • Εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία (19ος -20ός αιώνας): πολιτικές, θεσμικές και πολιτειακές μεταβολές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Ο Ηπειρωτικός χώρος στη σύγχρονη εποχή. Πηγές και μεθοδολογία
  • Όψεις Νεοελληνικής ιστορίας κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα
  • Πηγές και Μεθοδολογία: όψεις Νεοελληνικής ιστορίας κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. 
  • Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο