Πίσω στο προσωπικό

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΜΗΣ

Βαθμίδα:
Καθηγητής
Αντικείμενο:
Ιστορική δημογραφία του ελληνικού χώρου
Τηλέφωνο/Φαξ:
265100-5225/5273
Email:
kkomis@cc.uoi.gr
Διεύθυνση:
Γρ. Τομέα Νεότερης Ιστορίας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Κόμης πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές Στατιστικής και Οικονομίας στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και Πολιτικών Επιστημών στην Πάντειο Ανωτ. Σχολή Πολιτ. Επιστημών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Παρίσι όπου και έλαβε δύο μεταπτυχιακά διπλώματα (D. E. A.): στη Γεωγραφία-Χωροταξία από το Universit e de Nanterre - Paris X και στην Ιστορία από το Universite de Paris 1. Διδάκτορας Ιστορίας της Σορβόννης ( Universite de Paris 1). Από το 1984 ως σήμερα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες σε αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλα επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διδάσκει Νεώτερη ελληνική Ιστορία και Ιστορική δημογραφία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1995. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας δέκα βιβλίων: Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος - 19ος αιώνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1995, Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρδούνιας (αρχές 18 ου αιώνα). Τεκμήρια οικονομίας και Ιστορικής δημογραφίας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1998, Τσιγγάνοι: Ιστορία, Δημογραφία, Πολιτισμός, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1998, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες Ιστορίας και Ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ 1999, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος -18ος αιώνας, Πανεπ. Ιωαννίνων 1999, Δημογραφικές όψεις του ελληνικού νοικοκυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος - 19ος αιώνας), Πανεπ. Ιωαννίνων 2000, Ιστορική δημογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές (19ος αιώνας), Πανεπ. Ιωαννίνων 2002, Νησιωτικά. Πληθυσμιακές μετακινήσεις, δημογραφικές ανακατατάξεις και οικονομικές διαμορφώσεις. Από την οθωμανική περίοδο στον 20ό αιώνα, Πανεπ. Ιωαννίνων 2004, Χολέρα και Λοιμοκαθαρτήρια (19ος -20ός αιώνας). Το παράδειγμα της Σαμιοπούλας, Πανεπ. Ιωαννίνων 2005, Σύναμμα. Κοινωνικές Δομές και όψεις του Νεοελληνικού Χώρου: Πόλεις, Πληθυσμιακές μετακινήσεις, Μηχανισμοί κυριαρχίας και άλλα σχετικά ζητήματα, Πανεπ. Ιωαννίνων 2007.

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Το οικονομικό/δημογραφικό βάρος της Κατοχής και του Εμφυλίου.
  • Η ελληνική μετανάστευση στο Μεσοπόλεμο
  • Αρρώστια και θάνατος στον νεοελληνικό χώρο
  • Κυκλάδες: οικονομία και δημογραφία

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

 

Ώρες συνεργασίας

Πέμπτη: 10-12

Μαθήματα

Προπτυχιακές Σπουδές
  • Ιστορική δημογραφία του ελληνικού χώρου (15ος - 19ος αιώνας)  (Ε', Ζ', επ. υπ.).
  • Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια. Το νεοελληνικό παράδειγμα (15ος - 19ος αι.). (Ε', Ζ', επ. υπ.).
  • Ο ελλαδικός χώρος στους νεότερους χρόνους (18ος - 19ος αι.): από την οθωμανική κυριαρχία στην Επανάσταση του 1821 ((Β' (Υ))
  • Νόσοι και θάνατος στον νεοελληνικό χώρο (Ε', Ζ', Πτχ., επ. υπ.).

Περιλήψεις μαθημάτων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Οικονομία και Δημογραφία: το νεοελληνικό παράδειγμα
  • Κοινωνικές δομές και συλλογικές συμπεριφορές όροι και όρια ερμηνείας των πηγών.