Πίσω στο προσωπικό

ΑΝΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

Βαθμίδα:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντικείμενο:
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος - 20ος αι.
Τηλέφωνο/Φαξ:
265100-5223/5273
Email:
amahaira@uoi.gr
anna.mahera@hotmail.fr
Διεύθυνση:
Γρ. Τομέα Νεότερης Ιστορίας

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Από το 1987 μέχρι το 1992 σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1995 ολοκλήρωσε στο ίδιο πανεπιστήμιο τον α΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με εργασία για την Κομμούνα της Μασσαλίας. Από το 1996 μέχρι το 2002 εργάστηκε στη Μασσαλία και το Παρίσι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που υποστηρίχθηκε το 2002 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τίτλο: «Προστατευτισμός και ελεύθερο εμπόριο. Η οικονομία της Μασσαλίας στα όρια μιας κυρίαρχης ευρωπαϊκής διαμάχης του ΧΙΧου αιώνα». Από το 2002 μέχρι το 2003 εργάστηκε με μεταδιδακτορική υποτροφία στο εργαστήριο LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Societes) της Ecole nationale des Ponts et Chaussees με ερευνητικό αντικείμενο «L'apport technologique de la France dans la modernisation de la Grece au 19e siecle». Από το 2004 εργάζεται ως λέκτορας ευρωπαϊκής ιστορίας στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλος της ομάδας «Histoire, techniques et Societes» του LATTS, συνεργάτης του TELEMME (Temps, Espaces, Langage, Europe Meridionale, Mediterranee), μέλος της Ε.Ε.Ο.Ι (Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας).

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Πόλεις της Μεσογείου (ΧΙΧ-ΧΧ αι.), τεχνικά δίκτυα και μεταφορά τεχνολογίας από το ευρωπαϊκό κέντρο στην περιφέρεια,γαλλική πολιτική ιστορία, κίνηση ευρωπαϊκού εμπορίου (ΧΙΧος αιώνας), δασμολογικές πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών και διεθνείς εμπορικές σχέσεις (ΧΙΧ-ΧΧ αι.), ιστορία των οικονομικών θεωριών. Στα πιο πρόσφατα ενδιαφέροντά της βρίσκεται ο ευρύτερος χώρος της διανοητικής ιστορίας και συγκεκριμένα την απασχολούν ζητήματα παραγωγής και αναπαραγωγής της πολιτικής κουλτούρας μέσα από τη λογοτεχνία με έμφαση στο γαλλικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα του ΧΙΧ αιώνα.

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

 

Ώρες συνεργασίας (Χειμερινό εξάμηνο 22-23)

Τρίτη 19.00 - 21.00
Πέμπτη 09.00 - 10.00

Μαθήματα

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές