ΕΡΕΥΝΑ
 
 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

•  1986 - 1989
Τίτλος Προγράμματος: Analyses Localisees de Chamgement Social (Τοπικές Αναλύσεις της Κοινωνικής Αλλαγής)
Φορέας
: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε. - Ελλάδα) και Centre National de la Recheche Scientifique (C . N . R . S . - Γαλλία)
Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα διηύθυναν γνωστοί μελετητές του ελλαδικού χώρου όπως οι G. Burgel, M. Sivignon, E. Kolodny, H. Mendras, B. Kayser και Στ. Δαμιανάκος. Το μέρος του προγράμματος στο οποίο συμμετείχα αφορούσε τρία χωριά της Ηπείρου, στα οποία έγινε μακρόχρονη επιτόπια έρευνα (Γρεβενίτι, Αετόπετρα, Πυρσόγιαννη). Προσωπικά εργάστηκα στο Γρεβενίτι αρχικά και στη συνέχεια στην Πυρσόγιαννη πάνω στη συλλογή δημογραφικών, οικονομικών και άλλων στοιχείων.

•  1990 - 1992
Τίτλος Προγράμματος: Μελέτη Οικολογική Χωροταξική Χαρακτηριστικών Οικοσυστημάτων Ορεινών Ογκων Πίνδου
Φορέας: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ανάθεση από ΥΠΕΧΩΔΕ)
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος για το μέρος της ειδικότητάς μου (Πολιτισμικές Πραγματικότητες)

•  1994 - 1995
Τίτλος Προγράμματος: Οι ευρύτερες διαστάσεις του δημογραφικού ζητήματος στη Β ΄Ηπειρο
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Πατρών
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα διεξάγοντας επιτόπια έρευνα στην Νότιο Αλβανια (Βόρειο Ήπειρο) σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Κασίμη.

•  1994 - 1996
Τίτλος Προγράμματος: Environmental perception and policy making: Cultural and natural heritage and the preservation of degradation-sensitive environments in Southern Europe
Φορέας: Πανεπιστήμιο Cambridge (Μεγ . Βρετανία) - συμμετείχαν επίσης τα πανεπιστήμια Padua (Ιταλία), Cranfield (Αγγλία) και Bourgogne (Γαλλία).
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος για το μέρος που αφορούσε την Ήπειρο.

•  1995 - 1998
Τίτλος Προγράμματος
: Ηπειρωτική Μουσική Παράδοση
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Δήμος Ιωαννίνων (ανάθεση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ).
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος, εκπροσωπώντας το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

•  1996 - 1999
Τίτλος Προγράμματος: ARCHAEOMEDES II - Policy-relevant models of the natural and anthropogenic dynamics of degradation and desertification and their spatio-temporal manifestations.
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Cambridge (Μεγ . Βρετανία) - συμμετείχαν επίσης τα πανεπιστήμια Umea-Uppsala (Σουηδία), Amsterdam ( Ολλανδία), Manchester-Cranfield-Newcastle (Μεγ . Βρετανία), Coimbra ( Πορτογαλία), Pompeu Fabra, Barcelona ( Ισπανία ), INRA-SAD LESCA-Montpellier-Equipe PARIS (Γαλλία), Γεωργικό Πανεπιστήμιο ( Ελλάδα ). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος για το μέρος που αφορούσε την Ήπειρο με τίτλο Negotiating spaces and places: Processes of land use conflict in Epirus, NW Greece

•  2000 - 2002
Τίτλος Προγράμματος
: Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ανάθεση Υπουργείο Γεωργίας).
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

•  2004 - 2007
Τίτλος Προγράμματος
: Μετανάστευση, Σύνορα, Πολιτισμικές Ταυτότητες και Εθνοτικές Ομάδες στην Ελληνο-Αλβανική Μεθόριο
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ανάθεση από ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - ΕΠΕΑΕΚ) .
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος.

•  2007 - 2008
Τίτλος Προγράμματος
: Τόπος-πολιτισμός-ταυτότητες. Από τις όχθες του Αώου στο διαδίκτυο, Interreg III
Φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου

•  2013-2014
Τίτλος Προγράμματος: Η διατήρηση της φύσης μέσω της θρησκείας. Τα ιερά δάση της Ηπέιρου, ΘΑΛΗΣ
Φορέας
: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου

___________________________________

 

 

 

 

Τηλ.: (26510) 05153, Fax : (26510) 05297, Email : bnitsiak@uoi.gr