ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: (26510) 05153, 6976559007, Fax: (26510) 05297
e-mail: bnitsiak@uoi.gr

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα και Τρίτη 10.00 - 12.00

___________________________________

 

 

 

 

Τηλ.: (26510) 05153, Fax : (26510) 05297, Email : bnitsiak@uoi.gr