ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
 
 
 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

•  Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Εκδόσεις ΙΣΝΑΦΙ, Αθήνα, 2016

Ηπειρώτικη μουσική παράδοση 1-2, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Γιάννινα, 1991 -1994.

•  Οι ορεινές κοινότητες της Β. Πίνδου. Στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Πλέθρον, Αθήνα 1995

•  Λαογραφικά ετερόκλητα , Οδυσσέας, Αθήνα, 1997

Εξουσία, εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης , Πλέθρον, Αθήνα 1997 (με τους Στ. Δαμιανάκο, Ε. Ζακοπούλου και Χ. Κασίμη)

Νομός Ιωαννίνων. Σύγχρονη πολιτισμική γεωγραφία, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Γιάννινα 1998.

Τα ποτάμια της Ηπείρου. Δρόμοι και τόποι των νερών, των ανθρώπων και των πολιτισμών, με τον Μ. Αράπογλου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2001

Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα, 2003.

Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών, Οδυσσέας, Αθήνα, 2003.

•  Προσανατολισμοί Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, Κριτική, Αθήνα, 2008.

• Στο σύνορο. "Μετανάστευση", σύνορο και ταυτότητες στην αλβανο-ελληνική μεθόριο, Οδυσσέας, Αθήνα, 2010

On the border. LIT, Berlin, 2010 (μονογραφία, αγγλική απόδοση του αρ. 1)

Πεκλάρι. Κοινωνική Οικονομία μικρής κλίμακας, Ισνάφι, Γιάννινα, 2015.

Peklari. Social Economy in a Greek village, LIT, Berlin, 2016

Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στον διάλογο, εκδόσεις Ι. Σιδερή, 2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

• Εισαγωγή και επιμέλεια στο βιβλίο του Χρήστου Αναστ. Λώλη, Βίος ατομικός και ιστορία του χωριού Λιγγιάδων , Νομαρχιακή Αυτοδιοίηκηση Ιωαννίνων, Γιάννενα, 1999

Ο Ορεινός Χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότητση και μετασχηματισμοί, Εισαγωγή-επιμέλεια με τον Χ. Κασίμη, Πλέθρον-Δήμος Κονιτσας, Αθήνα, 2000.

Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού: Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου, Εισαγωγή-επιμέλεια με τον Χ. Δερμεντζόπουλο, Πλέθρον, Αθήνα, 2007.

• Balkan Border Crossings. First Annual of the Konitsa Summer School, Εισαγωγή-Επιμέλεια με τους Γ. Μάνο, Γ. Αγγελόπουλο, Α. Αγγελίδου και Β. Δαλκαβούκη, Lit-Verlag, Μόναχο, 2008.

• Balkan Border Crossings. Second Annual of the Konitsa Summer School, Εισαγωγή-Επιμέλεια με τους Γ. Μάνο, Γ. Αγγελόπουλο, Α. Αγγελίδου και Β. Δαλκαβούκη, Lit-Verlag, Μόναχο, 2011.

Balkan Border Crossings. Third Annual of the Konitsa Summer School, Εισαγωγή-Επιμέλεια με τους Γ. Μάνο, Γ. Αγγελόπουλο, Α. Αγγελίδου και Β. Δαλκαβούκη, Lit-Verlag, Μόναχο, 2013.

Annual Proceedings of Konitsa Summer School, vol. 1 (2008), 2 (2011) 3 (2014).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ

"Θρησκεία και εθνική ταυτότητα στην Αλβανία. Η περίπτωση των Μπεκτασήδων" στο Διαστάσεις της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά α' Επιστημονικού Συνεδρίου, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 10-12 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη, 2007.

"National Identities and European Integration: The Case of the Balkans", στο E. Marushiakova, Dynamics of National Identities in the Process of European Integration, Newcastle, Cambridge Scholar's Publishing, Newcastle, 2007.

"Εισαγωγή" στο Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, Κριτική, Αθήνα, 2008.

"Ο Διάλογος του Στ. Δαμιανάκου με τη Λαογραφία" στο Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, Κριτική, Αθήνα, 2008.

___________________________________

 

 

 

 

Τηλ.: (26510) 05153, Fax : (26510) 05297, Email : bnitsiak@uoi.gr