ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παράλληλα με την διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια δημιουργίας δικτύων επιστημονικής συνεργασίας. Καρπός αυτών των προσπαθειών είναι το ακαδημαϊκό δίκτυο Border Crossings που στόχο έχει να διαμορφώσει και να ενισχύσει ακαδημαϊκές δράσεις. Τέτοιες είναι τα ετήσια συνέδρια φοιτητών του δικτύου που ξεκίνησαν το 2004 στα Σκόπια και το Θερινό Πανεπιστήμιο που οργανώνεται κάθε χρόνο από το 2006 στην Κόνιτσα με την συνεργασία του τοπικού Δήμου και την ενίσχυση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Προϊόν του Θερινού Πανεπιστημίου είναι και η περιοδική έκδοση ενός συλλογικού τόμου.
Επίσης το 2008 διοργανώσαμε ένα Σεμινάριο Μεθοδολογίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, με συμμετοχή φοιτητών απ' όλη την Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ραψάνη Κάτω Ολύμπου με την συνδρομή του Τοπικού Δήμου. Στόχος μας είναι η θεσμοθέτηση και αυτών των σεμιναρίων και η επανάληψη τους σε ετήσια βάση.

___________________________________

 

 

 

 

Τηλ.: (26510) 05153, Fax : (26510) 05297, Email : bnitsiak@uoi.gr