Μαθήματα

Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Μαθήματα που διδάσκονται στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνέδρια

Διοργάνωση

Διοργάνωση Συνεδρίων

 

Προγράμματα

Ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλακίτση Κατερίνα (επιμ.) (2010). Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf