Μαθήματα

Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Μαθήματα που διδάσκονται στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνέδρια

Διοργάνωση

Διοργάνωση Συνεδρίων

 

Προγράμματα

Ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητική ομάδα @fise group
Κεντρικά σημεία του ερευνητικού έργου

  • Θεμελιώδεις έννοιες των Φυσικών Επιστημών.
  • Κοινωνικο-πολιτισμική στροφή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
  • Επιστημολογικός πλουραλισμός.
  • Φυσικές Επιστήμες - Κοινωνία - Τεχνολογία - Περιβάλλον.

 

- Έρευνες εν εξελίξει: Μεταφορά της θεωρίας της δραστηριότητας (Cultural Historical Activity Theory) στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.  
 Ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας κινούνται στους παρακάτω άξονες:
- Έρευνα πάνω στις αντιλήψεις των μαθητών και στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των θεμελιωδών εννοιών των φυσικών επιστημών.
- Έρευνα πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη φύση των φυσικών επιστημών και τις διδακτικές τους πρακτικές.
-Έρευνα πάνω στο ρόλο της γλώσσας στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες (διάλογοι - επιχειρηματολογία κ.ά.).
-Καινοτομίες στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών - ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με κεντρική την έννοια της αλληλεπίδρασης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
- Επιστημολογική και παιδαγωγική τεκμηρίωση της διασύνδεσης της Διδακτικής των φυσικών επιστημών με τη Μουσειοπαιδαγωγική.
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

ΜΕΛΗ
Δ.Ε.Π.
- Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων

- Thomas Mc Cloughlin, Λέκτορας, St. Patrick's College, Dublin City University, Ireland
- Mattias Lundin, Λέκτορας, Linnaeus University of Sweden
- Sylvie Barma, Professor, Laval University, Quebec, Canada
- Wolff-Michael Roth, University of Victoria, BC, Canada
- Αναστασία Δημητρίου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

ΥΠΟΨ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
Παναγιώτης Πήλιουρας, ΥΠΑΙΘ, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ

 

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ευθύμης Σταμούλης, Διευθυντής 1ου Δημ. Σχολ. Παιανίας, Αττικής, Msc, MA
Χαρίκλεια Θεοδωράκη, Υπότροφος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Νηπιαγωγός
Ελένη Κολοκούρη, Νηπιαγωγός, Υπότροφος ISCAR
Ευτυχία Νάννη, Δασκάλα, Msc
Ιωάννα Χριστονάση, Δασκάλα, φοιτήτρια Φυσικού
Λιάνα Στυλιανού, Δασκάλα, Διευθύντρια ΚΠΕ Νάουσας, ΜΑ
Βασίλης Γούσιας, Διευθυντής Δημ. Σχολ. Σαρδηνίων Αιτ/νίας, Μsc
Κατερίνα Νταλαγιάννη, Νηπιαγωγός
Αθηνά Κορνελάκη, Νηπιαγωγός

Μυρτώ Κατσακιώρη, Νηπιαγωγός
Θωμαΐς Κύρου, Δασκάλα
Βαγγέλης Τσαρούχας, Φυσικός, Μsc