Μαθήματα

Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Μαθήματα που διδάσκονται στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνέδρια

Διοργάνωση

Διοργάνωση Συνεδρίων

 

Προγράμματα

Ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινοτομίες - Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα:

2014-2015

Το έργο EPOQUE προωθεί ένα βιώσιμο εμπλουτισμένο μελλοντικό πρόγραμμα σπουδών που θα παρέχουν τα Πανεπιστήμια στους τομείς των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσω της ανάπτυξης ενός περιβαλλοντικού χαρτοφυλακίου. Το περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα γενιά επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των διαφόρων τύπων των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Το έργο βασίζεται σε μια μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ επιλεγμένων συνεργατών από τη Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη, αλλά και από χώρες της Βαλτικής και της Μεσογείου. http://www.epoque-project.eu.

2014-2015

@MINDSET is an Erasmus+ European funded project. The objective of the @MINDSET project is to actively support diversity management within education settings, by equipping teachers with the appropriate tools to deal with diversity issues, while better encouraging students to become active citizens and empathizing adults. The project will identify the most common types of diversity in the school environment and develop on one hand the tools for the teachers to better manage it within the classroom and the school in general. While on the other promote the issue of diversity and what it entails within society for pupils and help them embrace it. http://bdfprojects.wix.com/mindset

2013-2015

ERASMUS INTENSIVE PROGRAM Social Relations in Schools (SRS). Πολυεθνικό - διεπιστημονικό πανεπιστημιακό μάθημα με τη συνεργασία άλλων 6 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: Linnaeus University-Sweden (co-ordinator), Orleans university-France, Don Bosco University-Spain, University College Sjaelland-Denmark, Hogeschool Edith Stein-Netherlands, Padagogishe Hochschule Wien-Austria.  

2012-2013

CALLIOPE PROJECT: Communication for Adult Learning: Leveraging Innovative Options to Promote Effectiveness. The main objective is to improve the capacity of AL trainers to effectively structure and package key messages (ultimately, how to deliver training) so as to enhance the efficacy and impact of learning on end users (http://calliope-project.org/).

2011-2013

ISWA PROJECT: Immersion in the Science Worlds through the Arts. SiS-2010-3.0.3-1 Science and the Arts: an experimental approach. Coordinator: Franco Rustichelli http://iswa.fisica.unina.it/index.php/the-project
The objective of the project is to use art to communicate emotions related to the understanding of nature and to stimulate students create artistic initiatives able to demonstrate commonalities of artistic and scientific fascination. The objective will be pursued according to two strictly related aspects:
1)produce artistic works based on scientific phenomena at a professional level;
2)stimulate students of EC schools to produce their own works and to organize an international competition to prize the best ones. (We consider this a form of very deep and long lasting interactive action that we prefer to the sometimes superficial and ephemeral interactive processes available in some popularization science exhibitions).
Practically we intend to realize artistic events based on scientific issues per each of the following artistic disciplines:
Modern dance, Cinema, Contemporary art, Imaging, Literature.
The produced art work will be exploited in a double way:
a)By presenting them in live events in the different countries involved in the project addressing not only the targeted category of persons (high school students (15-18 years), but also the general public;
b)By organizing a competition among the EU high school students for each of the 5 considered discipline (with a consequent interactive process involving potentially thousands of students).
The consortium includes several scientists, artists, art critics, film directors, actors, musicians and specialists in science popularization, who will work together to achieve the goals synthetically above reported. The activities will be coordinated by the project leader who is, at the same time, a well known scientist and a person active since long time in several artistic activities. Universities, research institutes, dance schools, museums, theatres will be involved, together with the famous European Synchrotron Radiation Facility which hosts every year thousands scientists, including Nobel price winners.


List of participants:
1 (Coordinator) UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy.
2 The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) Grenoble, France.
3 SIMPLE - Simpleware Company, University of Exeter, United Kingdom.
4 HCGS - Siauliai University, Lithuania.
5 IOB - Institute of Oral Biology, Zurich, Switzerland.
6 RSAS - Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, (IMR SAS), Kosice, Slovak Republic.
7 TESLA - Tesla Union, Pardubice, Czech Republic.
8 TUW - Institute for Mechanics of Materials and Structures, Wien, Austria.
9 University of Minho (UMINHO), Portugal.
10 UNINA - University of Napoli "Federico II", Italy.
11 UPP - Uppsala University, Uppsala, Sweden.
12 IPTT - Institut Podstawowych Problemow Techniki, Warsaw, Poland.
13 DOCK - The Dance Studio DOCK11, Berlin, Germany.
14 ARSTIC-AVS- Audiovisual Solutions provide innovative solutions, Zaragoza, Spain.
15 IOAN -University of Ioannina, Greece.
16 CBRAS - Centre for Bioengineering RAS, Moscow, Russian Federation.

 

2010-2013

 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.  http://users.uoi.gr/reapro/index.html
Επιβλέπουσα: Κατερίνα Πλακίτση, Υ.Δ. Χαρίκλεια Θεοδωράκη. ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σχεδιασμός και ανάλυση δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών για μαθητές ηλικίας 5-9 ετών με τις σύγχρονες θέσεις της Θεωρίας της Δραστηριότητας (cultural- historical- activity theory - CHAT).
Συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες:
1. Όνομα Ερευνητικής Ομάδας: CHAT@Uvic. Διευθυντής: Wolff-Michael Roth. University of Victoria, BC, Canada.
2. Όνομα Ερευνητικής Ομάδας: Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, Ερευνητική ομάδα Διδακτικής των Φυσικών και Βιολογικών Επιστημών. Διευθύντρια: Βασιλική Ζόγκζα. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών.
3. Όνομα Ερευνητικής Ομάδας: Provando e Riprovando. University Centre of Science Education. Διευθυντής: Prof. Olmes Bisi. Department of Engineering Sciences and Methods. University of Modena and Reggio Emilia, Italy.
4. Όνομα Ερευνητικής Ομάδας: GEHyD-Grupo de Epistemologia, Historia y Didactica de las Ciencias Naturales (Group of Philosophy and History of Science, and Science Education).
Διευθυντής: Prof. Dr. Agustin Aduriz-Bravo.
CeFIEC-Centro de Formacion e Investigacion en Ensenanza de las Ciencias (Centre for Training and Research in Science Education), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
4. Όνομα Ερευνητικής Ομάδας: Laboratory of Comparative Human Cognition. Διευθυντής: Mike Cole. University of San Diego, California, U.S.A.

 

2009-2012

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του ERASMUS INTENSIVE PROGRAM "Light".
http://erasmus-ip.uoi.gr
Πολυεθνικό - διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθήματος για το «ΦΩΣ» με τη συνεργασία άλλων 6 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: University of Naples-Italy, University of Cyprus, Eindhoven University of Technology-The Netherlands, Linnaeus University-Sweden, University of Minho-Portugal, St. Patrick's College - Dublin City University- Ireland.

2009-2012

Εισηγήτρια και Επιστημονικώς υπεύθυνη σε 7 διμερείς συμφωνίες ERASMUS, για ανταλλαγές φοιτητών για σπουδές και καθηγητών για διδασκαλία, με τα Πανεπιστήμια: University of Naples-Italy, University of Cyprus, Eindhoven University of Technology-The Netherlands, Linnaeus University-Sweden, University of Minho-Portugal, St. Patrick's College - Dublin City University- Ireland, and Dublin City University.

2011-2013

Εμπειρογνώμων στο επιστημονικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες» για την ανάπτυξη/εκπόνηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Συντονίστρια στο διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο της Φυσικής (Μελέτη του Περιβάλλοντος, Φυσικά Δημοτικού και Φυσική Γυμνασίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450. Η Πράξη υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).http://ebooks.edu.gr/
http://www.meletiperivallontos.gr/

2011-2013

Εμπειρογνωμόνων στο επιστημονικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες» για την ανάπτυξη/εκπόνηση των Οδηγών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό, για το μαθησιακό αντικείμενο Φυσική (Θεωρητικό πλαίσιο) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/Δημοτικό (Μελέτη του Περιβάλλοντος και Φυσικά Δημοτικού) και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση/Γυμνάσιο (Φυσική Γυμνασίου). Οι Οδηγοί Εκπαιδευτικού εκπονούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450. Η Πράξη υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
http://ebooks.edu.gr/  
http://www.meletiperivallontos.gr/

2011-2013

Υπεύθυνη της εξειδίκευσης της επιμόρφωσης στο επιστημονικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες - Φυσικά Δημοτικού» για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Η εξειδίκευση της επιμόρφωσης για τους σχολικούς συμβούλους, τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών (επιμορφωτές) και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, έγινε με τη σύνταξη «Οδηγού Επιμόρφωσης ανά ομάδα επιμορφούμενων».

2011-2013

Επιμορφώτρια σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας, εκπαιδευτών εκπαιδευτικών (επιμορφωτών), διευθυντών πιλοτικών σχολείων  (21 νηπιαγωγεία, 99 Δημοτικά, 68 Γυμνάσια) εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

2008

Επιμορφώτρια στελεχών και εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Κωστή Κουτσόπουλο. 

13-6-2006 έως
31-10-2007

Επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της ομάδας υλοποίησης του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους» για το Δημοτικό σχολείο, της ενότητας «Νηρηίδες - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» το έργου «Πλειάδες - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Α.ΙΤΥ και του ΥπΕΠΘ. http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/index.html

2006-
2013

Εισηγήτρια σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτών και μελών ΔΕΠ με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.

2006-2008

Μέλος της ομάδας έργου του διαπανεπιστημιακού ευρωπαϊκού προγράμματος "Science Teacher e-Training (STeT) - Teaching Science using case studies from the History of Science", 129552-CP-1-2006-1-GR-COMENIUS-C21. Επιστ. Υπεύθυνος Ομ. Καθηγητής Π. Κόκκοτας. Συμμετέχουν σε αυτό τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Pavia, Carl von Ossietzky (De), Μαδρίτης και Κύπρου. Αφορά στην εκπαίδευση από απόσταση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες μέσα από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο website που θα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, όπως είναι τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, με την ενσωμάτωση στοιχείων από την Ιστορία των Φυσικών Επιστημών. http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/STeE_project/STeE_project.htm

2004-2006

Μέλος της ομάδας έργου του διαπανεπιστημιακού ευρωπαϊκού προγράμματος «The MAP prOject: A teacher training program based on Science education and history of science", 118873 - CP - 1 - 2004 - 1 - GR - COMENIUS - C21.  Επιστ. Υπεύθυνος Ομ. Καθηγητής Π. Κόκκοτας. Συμμετέχουν σε αυτό τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Παβίας, Μαδρίτης και Carl von Ossietzky (De). Έχει σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Φ. Ε. με την ενσωμάτωση στοιχείων της Ιστορίας τους. Η υλοποίηση γίνεται μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό αρθρωτό (modular) e-curriculum το οποίο αναπτύσσεται σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Παρέχει θεωρητική και πρακτική υποστήριξη στον εκπαιδευτικό που διδάσκει Φ. Ε. και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα για θέματα των Φυσικών Επιστημών, όπως είναι η πτώση των σωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα σενάρια διδασκαλίας.  http://ppp.unipv.it/map/  

2002 - 2003

Κόκκκοτας Π. (Επιστ. Υπεύθυνος) & Πλακίτση Κ. (μέλος ΟΕ), στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» Πράξη η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του ¶ξονα 'Παιδεία και Πολιτισμός' του Ε.Π. «ΚτΠ» στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ στο ΚΣΕ της Α΄ Διεύθυνσης Αθήνας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΔ και κωδικό 130, τις χρονικές περιόδους ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -ΜΑΪΟΥ 2003 (48ωρα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα οποία επιμορφώθηκαν 103 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

1998-2000

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Καινοτομικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία-μάθηση εννοιών που περιγράφουν / ερμηνεύουν την έμβια και την άβια ύλη και τα φαινόμενα που παρατηρούνται σ' αυτές» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαιδευτικής Έρευνας, στο πλαίσιο προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Ενέργεια 3.2β. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποίησα παιδαγωγική έρευνα (έρευνα δράσης και έρευνα εφαρμοσιμότητας καινοτομικού Αναλυτικού Προγράμματος) ενώ παράλληλα συμμετείχα στη συγγραφή Ολοκληρωμένου Αναλυτικού Προγράμματος (φύλλων εργασίας μαθητή - οδηγού δασκάλου - φύλλων αξιολόγησης μαθητή). http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/drast/embiaabia.htm

1998 - 1999 -2000

Μέλος της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ του Πειραματικού Προγράμματος Εκπαίδευσης αρ. 21, με τίτλο: "Εποικοδομητική διδασκαλία της ενότητας: τα υλικά σώματα, τα φαινόμενα και η σωματιδιακή δομή της ύλης, στην Ε΄ Δημοτικού", στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) (1998 - 1999 - 2000), που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) - Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο1.1, Ενέργεια 1.1.α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ. http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/drast/seppe.htm

1998

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Η ανάπτυξη της έννοιας του  χρόνου  σε μαθητές της Α΄ θμιας Εκπαίδευσης. Πρόταση για ένα Ολοκληρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα».

1995-1997

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "FIREES: Formation Interdisciplinaire aux Relations Energie - Environment - Societe", DG XI, European Commission. Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμια Αθηνών, Aveiro, Barcelona, Liege, Paris-7. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θεματολογία: Ενέργεια - Περιβάλλον - Κοινωνία. http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/laboratory/ereunitika.htm