Σταύρος ΠαπαδάκηςΏρες γραφείου:   Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 3-5,   Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 3-5
             Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 3-5,   Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 3-5

Γραφείο 409β
Τηλ. 26510 08280
Email: spapadak@cc.uoi.gr
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπ. Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Φυλλάδια Ασκήσεων Αλγεβρικών Δομών Ι, 2017-2018

Φυλλάδια Ασκήσεων Αλγεβρικών Δομών ΙΙ, 2017-2018

Κώδικας Αλγεβρικών Δομών ΙΙ, 2017-2018

Φυλλάδια Ασκήσεων Θεωρίας Αριθμών, 2017-2018

Φυλλάδια Ασκήσεων Γραμμικής Άλγεβρας Ι, 2016-2017

Φυλλάδια Ασκήσεων Γραμμικής Άλγεβρας ΙΙ, 2016-2017Εργασίες

1. Gorenstein rings and Kustin--Miller unprojection, Πανεπ. του Warwick,
Διδακτορική διατριβή, Αυγ. 2001, σελ. vi + 73 pdf αρχείο

2. Kustin-Miller unprojection with complexes, J. Algebraic Geometry
13 (2004) 249-268, arXiv προδημοσίευση arXiv:math/0111195v1 [math.AG]

3. (μαζί με Miles Reid) Kustin-Miller unprojection without complexes,
J. Algebraic Geometry 13 (2004) 563-577, arXiv προδημοσίευση arXiv:math/0011094v2 [math.AG]

4. Remarks on Type III unprojection, Communications in Algebra
34 (2006) 313-321, arXiv προδημοσίευση arXiv:math/0501535v1 [math.AG]

5. Type II unprojection, J. Algebraic Geometry 15 (2006) 399-414,
arXiv arXiv:math/0501534v1 [math.AG]

6. Towards a general theory of unprojection, J. of Mathematics of Kyoto Univ.
47 (2007), 579-598, arXiv προδημοσίευση arXiv:math/0608158v1 [math.AG]

7. The equations of type II_1 unprojection, J. Pure Appl. Algebra 212 (2008) 2194-2208,
προδημοσίευση

8. (μαζί με Jorge Neves) A construction of numerical Campedelli surfaces with torsion \Z/6,
Trans. Amer. Math. Soc. 361 (2009) 4999-5021, arXiv προδημοσίευση arXiv:0707.0244v1 [math.AG]

9. (μαζί με Christian Liedtke) Birational modifications of surfaces via unprojections,
J. of Algebra 323 (2010) 2510-2519, arXiv προδημοσίευση arXiv:0904.4204v2 [math.AG]

10. (μαζί με Janko Boehm) On the structure of Stanley-Reisner rings associated to cyclic polytopes,
Osaka J. Math. 49 (2012) 81-100, arXiv προδημοσίευση arXiv:0912.2152v2 [math.AC]

11. (μαζί με Janko Boehm) Implementing the Kustin-Miller complex construction, The Journal of Software
for Algebra and Geometry 4 (2012) 6-11, arXiv προδημοσίευση arXiv:1103.2314v1 [math.AC]

12. (μαζί με Bart Van Steirteghem) Equivariant degenerations of spherical modules for groups of type A,
Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 62 (2012) 1765-1809, arXiv προδημοσίευση arXiv:1008.0911v3 [math.AG]

13. (μαζί με Jorge Neves) Parallel Kustin-Miller unprojection with an application to Calabi--Yau geometry,
Proc. London Math. Soc. 106 (2013) 203-223, arXiv προδημοσίευση arXiv:0903.1335v2 [math.AG]

14. (μαζί με Janko Boehm) Stellar subdivisions and Stanley-Reisner rings of Gorenstein complexes,
Australasian J. of Combinatorics 55 (2013) 235-247, arXiv προδημοσίευση arXiv:0912.2151v2 [math.AC]

15. (μαζί με Janko Boehm) Bounds for the Betti numbers of successive stellar subdivisions of a simplex,
Hokkaido Mathem. Journal 44 (2015) 341-364, arXiv προδημοσίευση arXiv:1212.4358v1 [math.AC]

16. (μαζί με Bart Van Steirteghem) Equivariant Degenerations of Spherical Modules: Part II,
Algebr. Represent. Theory, 19 (2016) 1135-1171, arXiv προδημοσίευση arXiv:1505.07446v2 [math.AG]

17. (μαζί με Janko Boehm) Weak Lefschetz Property and Stellar Subdivisions of Gorenstein Complexes,
arXiv προδημοσίευση arXiv:1501.01513 [math.AC], 25 σελίδες

Δευτερεύοντα

1. Macaulay2 κώδικας για την εργασία: The equations of type II_1 unprojection

2. Σύνδεσμος στον Macaulay2 κώδικα για την εργασία: Bounds for the Betti numbers of successive stellar subdivisions of a simplex